Yên Bái: Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tới đầu tư

Tài chính Đức Mậu
Với nhiều ưu đãi về chính sách thu hút đầu tư, lũy kế đến hết ngày 30/8/2021, tỉnh Yên Bái có 546 dự án được cấp chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 116.012,22 tỷ đồng và 381,83 triệu USD. Trong đó, cấp mới cho 30 dự án, tổng vốn đăng ký 3.502,8 tỷ đồng (giảm 21 dự án, giảm 753,6 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2020).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình thu hút các dự án đầu tư mới cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu môi trường và đăng ký đầu tư giảm đáng kể do việc đi lại hạn chế, tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái cùng các sở, ngành, địa phương đã giúp cho các dự án đầu tư có hiệu quả.

Tỉnh Yên Bái có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư
Tỉnh Yên Bái có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư

Trải thảm đỏ thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Tỉnh Yên Bái đã quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ về tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong năm 2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý Nhà nước về đầu tư (tại Văn bản số 2517/UBND-TH ngày 30/7/2021; Văn bản số 2889/UBND-TH ngày 25/8/2021); Thành lập các tổ công tác của tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhà đầu tư như: Tổ công tác hỗ trợ Công ty Cổ phần đầu tư Công viên văn hóa, thể thao du lịch và đô thị Hồ Thác Bà (Tập đoàn Alphanam), Tổ công tác hỗ trợ Tổng công ty Viglacera - CTCP; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đồng thời giao các ngành tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án: Hiệp hội đá trắng Lục Yên, Tập đoàn Alphanam, CTCP phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội (Tập đoàn TH); Tập đoàn Sungroup...

Đồng thời, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư (Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái) để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng đảm bảo trình tự theo quy định, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương khoảng 20-25%; Tăng cường việc liên thông thủ tục hành chính; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 7/2020 được UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhằm trực tiếp trao đổi, đối thoại và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ của doanh nghiệp
Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 7/2020 được UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhằm trực tiếp trao đổi, đối thoại và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ của doanh nghiệp

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả chương trình “cà phê doanh nhân” tại thị xã Nghĩa Lộ tháng 4/2021 và tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp tháng 8/2021 nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thông qua các chương trình, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành được đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết các đề xuất, phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh mới được ban hành, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 như: Giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ lãi suất tín dụng...

Ngày 14/4/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Đồng thời UBND tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành các kế hoạch và các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tỉnh Yên Bái cũng tăng cường thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư đã và đang chuẩn bị đầu tư dự án tại tỉnh trong quá trình lập và trình dự án đề nghị chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hành chính sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư, đồng thời tích cực hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn về các thủ tục hành chính để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án (đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng...).

Du lịch, công nghiệp và hạ tầng đô thị được trú trọng

Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm tới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá môi trường và cơ hội kinh doanh, đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của tỉnh; Đồng thời, tập trung theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021, định hướng đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 8/2/2021).

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Yên Bái nhận được sự quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư quan tâm với nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi bật lên là các dự án về phát triển hạ tầng đô thị, khu du lịch dịch vụ và các dự án trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Về cơ bản, các nhà đầu tư đều tích cực tập trung tổ chức nghiên cứu, khảo sát làm cơ sở lập quy hoạch, đề xuất dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Các dự án đã hoàn thành đầu tư cơ bản có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách địa phương
Các dự án đã hoàn thành đầu tư cơ bản có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách địa phương

Việc xem xét, chấp thuận cho các nhà đầu tư được nghiên cứu, khảo sát đã được UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đồng ý cho nhà đầu tư về mặt chủ trương. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành đã hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư để phục vụ quá trình nghiên cứu, khảo sát, giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư.

Việc thực hiện quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư khoảng 20-30% so với quy định của Trung ương. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo đánh giá của tỉnh Yên Bái, nhìn chung các dự án đã hoàn thành đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản có hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương.

Nhanh chóng “cởi trói” các hoạt động kinh tế

Nhanh chóng “cởi trói” các hoạt động kinh tế

Chuyên gia kinh tế cho rằng không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp chống dịch cực đoan được nữa mà các hoạt động kinh tế cần được “cởi trói” để hoạt động bình thường trở lại.
Các dự án điện gió được giải nguy

Các dự án điện gió được giải nguy

Trong bối cảnh nhiều dự án điện gió chậm tiến độ, không kịp vận hành thương mại (COD) để hưởng giá FIT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có động thái giải nguy.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nhanh chóng “cởi trói” các hoạt động kinh tế

Nhanh chóng “cởi trói” các hoạt động kinh tế

Chuyên gia kinh tế cho rằng không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp chống dịch cực đoan được nữa mà các hoạt động kinh tế cần được “cởi trói” để hoạt động bình thường trở lại.
Năm 2022, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6 - 6,5%

Năm 2022, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6 - 6,5%

Trong năm 2022, Chính phủ dự kiến đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; Trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%...

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch
Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (sinh năm 1970, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (sinh năm 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Doanh nhân trẻ khát khao làm rạng danh thương hiệu Việt

Doanh nhân trẻ khát khao làm rạng danh thương hiệu Việt
“Chúng ta là một doanh nghiệp Việt nhưng luôn định hướng và cung cấp dịch vụ mang tính quốc tế. Có như vậy, chúng ta mới không bị đè bẹp bởi những gã khổng lồ”, triết lý này giúp anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Dolphin Sea Air Services Cor

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch
Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (sinh năm 1970, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (sinh năm 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.