Yên Bái bầu trực tiếp Bí thư tại 11/12 Đảng bộ cấp trên cơ sở

Thời sự
Riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện theo Điều 27, Điều lệ Đảng. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử.

Đến nay, 12/12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, sớm hơn 1 tháng so với tiến độ đề ra. Các Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 bước nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; công tác điều hành bầu cử cũng thực hiện đúng theo quy chế đề ra.

yen bai bau truc tiep bi thu tai 11/12 dang bo cap tren co so  hinh 1
Tỉ lệ nữ trong cấp ủy viên khóa mới ở Đảng bộ các huyện, TP ở Yên Bái đạt trên 21%; cán bộ dân tộc thiểu số đạt 31%

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành tại các Đại hội về cơ bản đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nêu bật các nội dung cốt lõi theo quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; Các đảng bộ cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; không khí thảo luận tại các đại hội rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, dân chủ.

Điểm mới trong công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Yên Bái kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo 11/12 Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện theo Điều 27, Điều lệ Đảng; việc kiểm phiếu trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu do Ban Tổ chức Trung ương cung cấp, được thực hiện ở cả 12 Đảng bộ, bảo đảm chính xác, tiết kiệm thời gian kiểm phiếu để tập trung cho công tác thảo luận các văn kiện tại Đại hội; 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử, được Đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao; cơ bản khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy.

Ngoài ra, Đại hội đã đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ nữ đạt trên 21%, cán bộ dân tộc thiểu số đạt 31%; độ tuổi bình quân là 46 tuổi…

yen bai bau truc tiep bi thu tai 11/12 dang bo cap tren co so  hinh 2
Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Yên Bái còn một số hạn chế, như: Có báo cáo chính trị thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, lợi thế của địa phương, đơn vị; chất lượng ý kiến tham gia vào các văn kiện của Trung ương, văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh ở một số nơi còn hạn chế…

Kết thúc Đại hội cấp trên cơ sở, các Đảng bộ huyện, Thành phố ở Yên Bái đã bầu 302 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đây đều là những đại biểu tiêu biểu, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và đủ số lượng đúng dự kiến của cấp ủy cấp trên./.

https://vov.vn/chinh-tri/yen-bai-bau-truc-tiep-bi-thu-tai-1112-dang-bo-cap-tren-co-so-1075149.vov
Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,