Xây dựng Hà Nội thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước

Trong nước Theo Nhân Dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; Là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; Có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ và lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ và lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến vào Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các cơ quan Trung ương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ, Bộ Chính trị thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia; Trái tim của cả nước; Trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; Trung tâm, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mục tiêu là đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đoàn kết, quyết tâm, phối hợp cùng các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Tiếp tục quán triệt, thống nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Zây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xă hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động nắm bắt những cơ hội; củng cố các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Trọng tâm là sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết mới về phát triển Thủ đô Hà Nội phải mang tầm chiến lược; viết rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, cụ thể hóa được các quan điểm chỉ đạo; đồng thời phải có kế hoạch triển khai thực hiện thật tốt. Đây không chỉ là trách nhiệm của Hà Nội mà là của cả các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước.

 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83%/năm, bằng 1,15 lần mức tăng chung của cả nước. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi; sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân đạt nhiều kết quả quan trọng; Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đó là một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đặt ra trong Nghị quyết chưa hoàn thành. GRDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong nước. Vai trò hạt nhân và trung tâm kinh tế của vùng chưa thật sự rõ nét. Hoạt động liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước chưa hiệu quả. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, trong khi hầu hết các nền kinh tế rơi vào suy thoái, Việt Nam vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Nhiều địa phương đã vươn lên trở thành những động lực kinh tế quan trọng. Chúng ta đạt được những kết quả đó là do biết tận dụng tốt các cơ hội, khơi dậy trong Nhân dân niềm tin, ý chí về một Việt Nam độc lập, tự cường như mong muốn và lời dạy của Bác Hồ.
“Cú hích” tạo động lực mới trong triển khai chính quyền đô thị

“Cú hích” tạo động lực mới trong triển khai chính quyền đô thị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”. Việc này thể hiện quyết tâm của thành phố trong nâng cao chất lượng hiệu quả của HĐND nói riêng, các cấp chính quyền nói chung, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và thực tiễn của Thủ đô trong các năm tới.
Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 16/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tỉnh, thành đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo
Từng khởi đầu sự nghiệp ở môn lặn chứ không phải bắn súng, mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18 xuất sắc giành Huy chương bạc SEA Games… là những chuyện thú vị về nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo.

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31

Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31
Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành của cả nước. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu.

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn
Ngày 20/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.