Xây dựng giải pháp công tác Đoàn đột phá, phù hợp đặc điểm thanh niên thế hệ Z

Tuổi trẻ Nguyễn Dũng
Sáng 17/10, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa XI được tổ chức tại Hà Nội. Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong hơn 9 tháng qua, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số… vào các hoạt động của Đoàn.

Đoàn đã triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo dấu ấn nổi bật. Những hoạt động này của tuổi trẻ đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Nội dung trình hội nghị Ban Thường vụ lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và tiền đề để thực hiện về đích tốt các nhóm chỉ tiêu đã được đề ra tại Đại hội Đoàn khóa XI; Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức cuối năm 2022.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, trọng tâm, đi thẳng vào các vấn đề cần xin ý kiến để Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022; Dự thảo quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đối ngoại thanh niên.

Năm 2022, năm mà các cấp bộ Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp - một nhiệm vụ quan trọng với khối lượng công việc đồ sộ, cần sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những giải pháp, mô hình hay có thể nhân rộng toàn quốc, trọng tâm là việc khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế; Kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đoàn từ cơ sở tới Trung ương.

Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới; Công tác phụ trách Đội và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng được các đại biểu quan tâm, thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị nên nêu bật những kết quả của Đoàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị, nên nêu bật vai trò của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của đất nước, đặc biệt Đoàn tham gia vào phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, việc bổ sung cán bộ đoàn cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên còn nhiều hạn chế, cần có giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2022-2027

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất 12 chỉ tiêu trọng tâm gắn với nhiệm kỳ Đại hội XII của Đoàn, tập trung nâng “chất” chỉ tiêu so với nhiệm kỳ XI; Cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa XI
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa XI

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự thảo tập trung đưa ra các giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp với đặc điểm của thế hệ thanh niên thế hệ Z; Giảm tải các giải pháp các cấp bộ Đoàn đã có thể chủ động thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp bám sát vào chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chú trọng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng công dân số, công dân toàn cầu... Dự thảo đã xây dựng 58 nhóm giải pháp cụ thể, tương ứng với các nội hàm trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tuy mới là một nhưng có ý nghĩa quan trọng tạo khung cơ sở cho những lần tiếp theo, tiếp tục bổ sung nội dung và nội hàm chi tiết. Vì thế, việc xây dựng dự thảo cần đánh gia đúng, đủ, chính xác kịp thời, chỉ ra những kết quả đã đạt được nhưng không tô hồng; Thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế nhưng không bôi đen.

Đối với việc phòng chống dịch Covid-19 không có trong Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thức XI nên tách riêng ra 1 một mục để đánh giá kỹ càng hơn; Chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan và nhất là sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Đối với việc dự báo bối cảnh giai đoạn 2022-2027, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị phải chú ý đến các yếu tố: Đặc điểm thế hệ Z, xu hướng chuyển đổi số, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn... bám sát định hướng trong Nghị quyết XIII của Đảng; Đặc biệt, làm sao có lớp thanh thiếu nhi sống có nghĩa tình, có lẽ sống, có trách nhiệm với quê hương, đất nước, dân tộc, đề cao tự tôn, tự trọng, danh dự của mỗi con người để chống lại những mặt trái, tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, kinh tế thị trường.

Mặt khác, phát huy thanh thiếu nhi phải đi đôi với chăm lo, đồng hành cùng họ. Khi thiết kế các phong trào phải luôn tính toán sự cân bằng phát huy và chăm lo cho thanh thiếu nhi; Quan tâm đến chuyển đổi số, chất lượng cán bộ; Chủ động đấu tranh để không xảy ra tình trạng suy thoái đạo đức bằng cách nâng cao chất lượng chính trị của người cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xác lập 1-2 công trình thanh niên toàn quốc; Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp phải tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quan tâm đến việc thực hiện Luật Thanh niên

Đặc biệt, các đơn vị tiếp tục quan tâm đến việc thích ứng và phòng chống dịch Covid-19. Sau khi trường học mở cửa trở lại, tổ chức Đoàn phối hợp với ngành Giáo dục để giúp các em học tập tốt; Tiếp tục chuyển đổi các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong bối cảnh dịch bệnh đúng với tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”

Các đơn vị cần chuẩn trước từ bây giờ để chăm lo Tết cho Nhân dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt là gia đình khó khăn, các em mất cha mẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thủ khoa Đại học Hà Nội: Không sợ thử thách, chỉ cần có sự quyết tâm

Thủ khoa Đại học Hà Nội: Không sợ thử thách, chỉ cần có sự quyết tâm

Lê Mạnh Thắng (Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội) vừa được tuyên dương là 1 trong 90 thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm 2021. Khác với nhiều người khi lựa chọn ngành học đại học, cậu bạn Mạnh Thắng lại quyết định lựa chọn cho mình 1 ngành học vô cùng mới lạ, thậm chí là chưa được phổ biến tại Việt Nam.
Chàng trai viết thông điệp chống dịch lên những chiếc bánh

Chàng trai viết thông điệp chống dịch lên những chiếc bánh

Chàng trai trẻ Nguyễn Sỹ Hiền (37 tuổi), chủ cửa hàng bánh Hiền Nguyễn (Hiền Nguyễn Bakery), TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa làm những mẫu bánh cổ động chống Covid-19 đầy độc đáo, mang nhiều ý nghĩa gửi gắm đến các lực lượng chống dịch.
“Dở khóc dở cười” chuyện săn đồ sale với... giá gốc

“Dở khóc dở cười” chuyện săn đồ sale với... giá gốc

Mùa sale Black Friday vừa kết thúc, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ đã có những ngày mua sắm rộn ràng để tìm cho mình những món đồ ưng ý với giá hời. Tuy vậy, khác với những quảng cáo rầm rộ như “sale đến 80%”, “mua 1 tặng 2”, “đồng giá sản phẩm”, “xả toàn bộ cửa hàng”… nhiều bạn trẻ không khỏi thất vọng khi những món đồ đang sale thì không hợp ý, đồ cần mua thì không giảm giá…
Tuổi trẻ ngành Y tế Thủ đô với công tác phòng chống dịch Covid-19

Tuổi trẻ ngành Y tế Thủ đô với công tác phòng chống dịch Covid-19

Sáng 27/11, tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công An, Hội thảo khoa học về ngành Y tế với chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y tế Thủ đô với công tác phòng chống dịch Covid-19” đã được tổ chức với sự tham gia, chia sẻ của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Giới trẻ “thờ ơ” săn sale ngày Black Friday

Giới trẻ “thờ ơ” săn sale ngày Black Friday

Black Friday được nhận định là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm, hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm và kích thích mua sắm từ cộng đồng. Dù vậy, ảnh hưởng của dịch bệnh và việc thay đổi trong thói quen mua sắm khiến giới trẻ không còn cảm thấy hào hứng, mặn mà với ngày lễ mua sắm Black Friday này...
Trí thức trẻ hiến kế chuyển đổi số, phát triển đất nước

Trí thức trẻ hiến kế chuyển đổi số, phát triển đất nước

Với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 25, 26/11 thu hút gần 200 đại biểu tham gia. Tại đây, các nhà khoa học, trí thức trẻ đã có đề xuất, sáng kiến chuyển đổi số đối trong lĩnh vực năng lượng và môi trường, phát triển đô thị, y tế - giáo dục, quản trị, sản xuất, kinh doanh…

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới

Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch bệnh kiểm soát được trên phạm vi toàn quốc, tình hình kinh tế-xã hội khở

Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới

Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch bệnh kiểm soát được trên phạm vi toàn quốc, tình hình kinh tế-xã hội khở

Thủ khoa yêu màu áo lính

Thủ khoa yêu màu áo lính
Từ sự ngưỡng mộ ông ngoại từng là người lính cụ Hồ, Lưu Thị Bích Hằng quyết định “đầu quân” vào Học viện Khoa học Quân sự. Sau 4 năm rèn luyện, Hằng ra trường với tấm bằng đỏ mang quân hàm Trung úy, đồng thời là Thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm

Dấu ấn 141 trên đường phố Hà Nội

Dấu ấn 141 trên đường phố Hà Nội
"Khắc tinh" của tội phạm đường phố, "quả đấm thép"… những danh từ “mạnh” thể hiện sự quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm được người dân ở Hà Nội ưu ái dành tặng lực lượng 141.