VietinBank công bố báo cáo thường niên, bỏ ngỏ mục tiêu lợi nhuận năm 2020

Kinh tế
Trong Báo cáo thường niên năm 2019 vừa công bố, Ngân hàng TMCP VietinBank (HoSE: CTG) chỉ đưa ra mục tiêu tăng tưởng tín dụng, huy động vốn năm 2020 mà bỏ ngỏ mục tiêu lợi nhuận. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2020 phụ thuộc vào lộ trình tăng vốn đang trình các cơ quan chức năng. Lãnh đạo ngân hàng cũng nhận định, nCoV sẽ ảnh hưởng mạnh đến khả năng tăng trưởng và hiệu suất sinh lời của ngân hàng.
f
VietinBank vẫn chưa được phê duyệt phương án giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

Tín dụng tăng 6-10%

Trong báo cáo thường niên 2019, lãnh đạo VietinBank cho rằng, kinh tế thế giới và trong nước năm 2020 tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Nền tảng vĩ mô ổn định và chất lượng tăng trưởng đã được tạo lập những năm qua giúp nền kinh tế trong nước có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch bệnh từ đầu năm 2020 có thể có tác động ngay tới nền kinh tế, đòi hỏi các ngân hàng phải nỗ lực hỗ trợ, cùng với doanh nghiệp vượt qua.

“Đây cũng là yêu tố có thể tác động tới khả năng tăng trưởng và sinh lời của ngân hàng năm 2020”, trích báo cáo.

Theo lãnh đạo VietinBank, năm 2020, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc vào lộ trình tăng vốn đang trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017-2019 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác nhau như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư… thì ngân hàng vẫn phải triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020.

Cụ thể, mục tiêu của ngân hàng năm 2020 là tổng tài sản có tăng 3-5% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng tăng 6-10% so với năm 2019 (con số cụ thể tùy theo hạn mức NHNN phê duyệt và quyết định do ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua). Huy động vốn cũng tăng 6-10%, tùy mức tăng trưởng dư nợ và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Năm 2019, tổng tài sản VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6%, đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Dư nợ tín dụng đạt hơn 953 tỷ đồng, tăng 7,3%. Cơ cấu dư nợ chuyển dịch tích cực, huy động vốn đạt 893 tỷ đồng, tăng 81%. Kết thúc năm 2019, lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng đạt 11.461 tỷ đồng, tăng 79,6% so với năm 2014, đạt 124% kế hoạch năm. Hiệu quả kinh lời từ lãi được cải thiện đáng kể với tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng lên mức 2,8% so với mức 2% năm 2018. Thu nhập lãi thuần từ dịch vụ hợp nhất tăng 37,4%, đạt tỷ trọng gần 12% tổng thu thuần ngoài lãi, góp phần đưa tỷ trọng thu thuần ngoài lãi đạt mức 20%.

Đẩy mạnh thu dịch vụ, áp dụng ngay Basel 2 ngay khi được tăng vốn

Để đạt mục tiêu của năm 2020, lãnh đạo VietinBank đã đề ra một số nhiệm vụ. .

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững vai trò NHTM Nhà nước chủ lực, trụ cột trong cung ứng vốn và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ hai, tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng (trọng tâm là thu dịch vụ) trên tổng thu nhập. Cải thiện mạnh mẽ, toàn diện chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, toàn diện tới khách hàng, phát triển mạnh hoạt động ngân hàng thanh toán và ngân hàng đầu tư. Đây là trọng tâm thúc đẩy kinh doanh năm 2020.

Thứ ba, tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn; đặc biệt chú trọng tăng trưởng nguồn vốn có chi phí thấp (nguồn vốn ngoại tệ, tiền gửi thanh toán - CASA).

Thứ tư, thực hiện có kết quả đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu.). Đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán cho VAMC.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo đảm sự tuân thủ, an toàn trong hệ thống VietinBank, phát triển kinh doanh gắn liền với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Thứ sáu, quản trị chi phí hiệu quả, tiếp tục kiểm soát tốc độ tăng của chi phí thấp hơn tốc độ tăng thu nhập; kiểm soát tỷ lệ CIR, tiếp tục nâng cao năng suất lao động.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn khác nhằm cải thiện, nâng cao năng lực tài chính.Bám sát phương án tăng vốn đang trình Chính phủ phê duyệt. Để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các cơ quan quản lý, VietinBank sẽ tiếp tục chủ động trong điều tiết tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý, phát hành trái phiếu thứ cấp tăng vốn cấp 2, thoái vốn tại một số công ty con…

Thứ tám, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng truyền thông, nâng cao ý thức áp dụng các giá trị VHDN VietinBank.

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa trong mọi mặt hoạt động.

Năm 2020, VietinBank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2%, áp dụng basel 2 ngay khi được tăng vốn.

https://baodautu.vn/vietinbank-cong-bo-bao-cao-thuong-nien-bo-ngo-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2020-d118814.html
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Tại diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp", Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2023" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng. Tại đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn có bài chia sẻ đặc biệt với chủ đề "Bản sắc văn hóa đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam".

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,