Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Tuổi trẻ Thành Trung
Sáng 24/3, Ủy ban quốc gia về Thanh niên tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Chương trình diễn ra với các nội dung: Công bố Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và danh sách thành viên Ủy ban; Phóng sự về những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Trình bày tóm tắt dự thảo các văn bản: Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đại biểu thảo luận tại hội nghị; Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ Ủy ban quốc gia về Thanh niên, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục ghi nhận, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với thanh niên, công tác thanh niên; Hướng tới chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Tạo cơ chế, chính sách để chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Minh Đức)

Tìm việc làm, giáo dục lối sống cho thanh niên

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho rằng, các hoạt động liên quan đến hỗ trợ, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thanh niên trong bối cảnh dịch bệnh đang được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường hoạt động cho thanh niên được học nghề, tìm kiếm việc làm là chiến lược trọng tâm năm 2022.

Ở góc độ quản lý ngành, Bộ sẽ tập trung tư vấn hướng nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài; Triển khai giáo dục tư tưởng, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và thanh niên.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề xuất việc tăng cường phối hợp với Ủy ban quốc gia về Thanh niên và các cơ quan Chính phủ phối hợp nghiên cứu cơ chế chính sách về thanh niên; Xây dựng các thể chế, văn bản pháp luật, các giải pháp, biện pháp liên quan đến vấn đề thanh niên và công tác thanh niên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh mong muốn Ủy ban quốc gia về Thanh niên tiếp tục quan tâm đến chính sách pháp luật của thanh niên; Tăng cường nhận thức của giới trẻ trên không gian mạng; Thúc đẩy thanh niên tham gia vào các vấn đề tư pháp; Tăng cường trải nghiệm của thanh niên để đưa ra các sửa đổi phù hợp; Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có điều kiện tham gia vào các hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về Thanh niên tiếp tục tuyên truyền công tác thanh niên; Tiếp tục triển khai, phát huy cơ chế về luật, quy định của thanh niên để phù hợp với tình hình thực tế.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao hoạt động của thanh niên trong năm 2021. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc thanh niên phải đi đầu trong hợp tác quốc tế, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo nhất là đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về thanh niên, bổ sung quy định về thời gian thực hiện các báo cáo nhiệm vụ.

Tích cực chuyển đổi số

Đồng chí Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Quốc hội mong muốn việc giao nhiệm vụ cụ thể tới các Bộ được quan tâm và chú trọng hơn. Việc phổ cập nghề, giáo dục tới thanh niên cần được thay đổi, đổi mới, đặc biệt là trong các hoạt động của Ủy ban và các Sở, ban, ngành

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho rằng, Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần chú tập trung trong việc phối hợp phát triển thanh niên, tránh trùng lặp trong việc thực hiện các nhiệm vụ; Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp vào các nội dung, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị, tích cực áp dụng chuyển đổi số, nghiên cứu về môi trường và các vấn đề thanh niên

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương đề nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần chọn lọc, nghiêm túc trong việc thực hiện các vấn đề được giao. Bên cạnh đó, hoạt động của Ủy ban cần chủ động bám sát các văn kiện, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ để xây dựng các nhiệm vụ, hoạt động phù hợp, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Minh Đức)

Người trẻ và việc gìn giữ giá trị truyền thống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong thời chiến lẫn thời bình, luôn là những người nắm bắt các kiến thức về văn hóa xã hội, về tình hình và về công nghệ nhanh nhất.

"Trong những năm qua, Ủy ban quốc gia về Thanh niên đã có rất nhiều chương trình phù hợp, kịp thời, tạo điều kiện để thúc đẩy thanh niên. Việc phối hợp, tham gia của lãnh đạo các Bộ và Ủy ban là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các nhiệm vụ, kế hoạch được thực hiện có hiệu quả", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ niềm trân trọng, cảm ơn các các lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội, đặc biệt là lực lượng thanh niên trong khối này… đã âm thầm thực hiện các nhiệm vụ cộng đồng trong cuộc chiến với COVID-19.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc phối hợp, hợp tác quốc tế của Đoàn thanh niên và Đoàn thanh niên các nước cần được gắn với Ủy ban Quốc gia về thanh niên, cần đầu tư thời gian nghiêm túc thực hiện của các Bộ, ngành. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện phối hợp, kế thừa nhuần nhuyễn giữa những người có thâm niên và lớp thanh niên trẻ kiến thức mới cần được đẩy mạnh và quan tâm nhiều hơn nữa.

“Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần đề cao việc tuyên truyền rõ nét văn hóa truyền thống. Đó là điều cần thiết đối với thanh niên trong thời kỳ giao thoa của các nền văn hóa; Cần thay đổi, đổi mới nhưng không làm khác đi hoàn toàn. Cái gì chưa tốt, chưa phù hợp cần điều chỉnh. Điều quan trọng hàng đầu vẫn là sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các Bộ; Cần tập trung, linh hoạt, phù hợp và tạo điều kiện tối đa giữa các đơn vị để thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban quốc gia về Thanh niên

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn, ghi nhận những đóng góp trong chương trình của các đại biểu; Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

"Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban, ngành thực hiện và phát huy các nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần tăng cường, phát huy các truyền thống tốt đẹp của thanh niên, tạo tiền đề quan trọng để thanh niên tham gia xây dựng đất nước vững mạnh", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tình nguyện trẻ SEA Games 31: Những hình ảnh khó phai trong lòng bạn bè quốc tế

Tình nguyện trẻ SEA Games 31: Những hình ảnh khó phai trong lòng bạn bè quốc tế

Ngay sau lễ khai mạc SEA Games 31, các bạn trẻ Thủ đô “xắn tay” làm sạch sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Việc làm đó càng khẳng định tinh thần tình nguyện, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế, góp sức cho một mùa SEA Games thành công và đầy ấn tượng.
Những “hot boy, hot girl” Việt Nam tham dự SEA Games 31

Những “hot boy, hot girl” Việt Nam tham dự SEA Games 31

Các vận động viên của Việt Nam tham dự SEA Games 31 có tuổi đời rất trẻ. Bên cạnh thành tích thi đấu của họ, hình ảnh những “hot boy, hot girl” trong làng thể thao nước nhà cũng là chủ để nóng hổi, thu hút sự quan tâm của khán giả trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Sức trẻ Đông Nam Á

Sức trẻ Đông Nam Á

Với sự tham gia của đoàn đại biểu 11 nước Đông Nam Á; các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng cùng hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Festival Thanh niên Đông Nam Á đã thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước.
Festival Thanh niên Đông Nam Á: Vì một Đông Nam Á thịnh vượng, mạnh mẽ hơn

Festival Thanh niên Đông Nam Á: Vì một Đông Nam Á thịnh vượng, mạnh mẽ hơn

Sáng 7/5, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Festival diễn ra cả ngày và đêm với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Triển lãm Quốc hoa - Quốc phục, giới thiệu văn hóa các quốc gia Đông Nam Á; Liên hoan nghệ thuật đường phố…
Giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Hà Nội hào hoa

Giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Hà Nội hào hoa

Trong tháng 5, Đội hình "Tuyên truyền văn hoá, lịch sử Thăng Long Hà Nội" của Đoàn Thanh niên quận Ba Đình sẽ ra quân tuyên truyền vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là cách tuổi trẻ trong quận chào đón SEA Games 31.
Hành trình những cánh thư chở tâm tình của tuổi trẻ Thủ đô đến với Trường Sa

Hành trình những cánh thư chở tâm tình của tuổi trẻ Thủ đô đến với Trường Sa

Đến với Trường Sa, Thành đoàn Hà Nội đã mang theo rất nhiều bức “Thư gửi nơi đảo xa” đến với những chiến sỹ đang ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ biên cương, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Báo Tuổi trẻ Thủ đô gửi đến bạn đọc chia sẻ của đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội những kỷ niệm trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa cuối tháng 4 vừa qua.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử

Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn
Ngày 20/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Với kết quả này, sau 4 tháng cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD…

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da