Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển

Trong nước Tú Linh
Những năm gần đây và đặc biệt trong 2 năm (2021-2022), thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh phải đổi mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ các nhiệm vụ chính trị như Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới công tác phòng chống dịch COVID-19 và gần đây nhất là cùng cả nước tổ chức SEA Games 31... Báo chí Hà Nội dưới sự định hướng tuyên tuyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đóng góp tích cực vào những kết quả chung của thành phố; Góp phần xây dựng Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có những chia sẻ xung quanh đóng góp của báo chí trong thời gian qua.

Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố Hà Nội

- PV: Thưa ông, thực hiện một khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát song TP Hà Nội đã vượt qua và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong kết quả ấy, báo chí Thủ đô đã có những đóng góp như thế nào cho thành phố?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Có thể khẳng định, báo chí Thủ đô đã thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và thành phố Hà Nội đặt ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Nhân dân Thủ đô.

Các cơ quan báo chí đã chủ động tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, 10 chương trình công tác của Thành ủy; Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19; Các giải pháp của thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, định hướng dư luận và ổn định xã hội…

Những tác phẩm báo chí được thể hiện một cách sinh động, phong phú, đa dạng và bằng tâm huyết, trí tuệ, tình cảm, tình yêu với Hà Nội, các cơ quan báo chí, nhà báo đã có những tác phẩm phản ánh một cách sinh động toàn diện các hoạt động của TP Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực.

Thông qua các tác phẩm báo chí đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, tin tưởng trong xã hội; Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- PV: Với những đóng góp của báo chí không thể không kể đến công tác định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Vậy trong mọi nhiệm vụ, công tác này đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện với nhiều đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin thông qua hoạt động giao ban báo chí hằng tháng bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, linh hoạt bằng các hình thức trao đổi trực tiếp, khi xuất hiện những vấn đề cần xử lý kịp thời.

Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển

Hai giải báo chí của TP Hà Nội được tổ chức đã khẳng định vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Chỉ đạo, hướng dẫn các báo, đài thành phố tích cực tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19; Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin trước các vấn đề, vụ việc "nóng", phức tạp, nhạy cảm, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố, báo chí Hà Nội đã tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; Thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; Đấu tranh phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội…

Bên cạnh việc định hướng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã duy trì và nâng cao chất lượng công tác điểm báo hàng ngày và tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí phản ánh về các vấn đề, vụ việc bức xúc, vụ việc nóng liên quan đến Hà Nội. Nhiều nội dung về các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề dân sinh bức xúc... đã được tổng hợp kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Trong năm 2021 có trên 2.500 bài báo được tổng hợp, gần 40 báo cáo điểm báo được gửi đến lãnh đạo thành phố và các quận, huyện, Sở, ngành. Nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc trả lời báo chí theo quy định và báo cáo kết quả xử lý thông tin về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và các văn bản thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy… do Thành đoàn Hà Nội tổ chức

- PV: Cùng với các nhiệm vụ được giao, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố cũng được thử sức mình với “sân chơi” là các giải báo chí của thành phố. Trong đó có Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức giải, ban Tuyên giáo Thành ủy có nhận định gì về chất lượng “sân chơi” này?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Qua 4 năm, hai giải báo chí của TP Hà Nội được tổ chức đã khẳng định vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô. Thông qua các tác phẩm dự thi đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và những người đứng đầu các cấp, các ngành rút ra những bài học kinh nghiệm, thấy rõ ưu điểm để phát huy, hạn chế để đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục trong quá trình thực hiện.

Mỗi mùa giải Ban Tổ chức đều ghi nhận sự tham gia tích cực, nghiêm túc của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố. Số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí tham dự các giải báo chí của thành phố ngày càng được nâng cao. Chiều sâu nghiệp vụ của các giải báo chí thành phố được thể hiện rất rõ nét, tạo ra sự chuyển biến ganh đua thật sự về mặt nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã có sự đầu tư từ định hướng đề tài, sơ khảo lựa chọn các tác phẩm gửi tham dự giải vì thế ngay từ vòng sơ khảo đã có rất nhiều tác ph ẩm phong phú với chất lượng cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chất lượng các tác phẩm giữa các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, giữa các báo Thủ đô cũng ngày một thu hẹp, không còn sự chênh lệch như các mùa đầu. Các cơ quan báo chí và các tác giả đã coi đây là môi trường để cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của mình, nhờ đó kết quả thu được luôn đạt chất lượng cao nhất.

Với những kết quả đã có được của 4 mùa giải trước, tôi tin tưởng, kỳ vọng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V, năm 2022 tiếp tục thành công và thành công hơn nữa.

Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển

Phóng viên báo chí Hà Nội tác nghiệp trong chuyến công tác Trường Sa

- PV: Nhân dịp kỷ niệm 97 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông có gửi gắm gì tới các cơ quan báo chí nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Xã hội càng phát triển thì báo chí càng có vị trí, vai trò và sứ mệnh đặc biệt quan trọng. Không chỉ là “cầu nối” giúp người dân đến gần hơn các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, mang tiếng nói của người dân đến với các cấp chính quyền, báo chí đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thành phố trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Hà Nội đã luôn chủ động, tích cực và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong xây dựng một Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển.

Chúng tôi mong muốn báo chí phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, báo chí Hà Nội cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, đầu tư để các tác phẩm có chiều sâu, tính lan tỏa cao; Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực, chủ động, kịp thời đấu trang với các quan điểm sai trái; Khẳng định vị thế, bản lĩnh, vai trò định hướng của báo chí trước sự cạnh tranh về thông tin của mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí cũng cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức người làm báo; Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa...

Thành phố luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

- PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Phát huy hiệu quả 6 tổ công tác của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công

Phát huy hiệu quả 6 tổ công tác của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công

6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bằng việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; Đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu; Phát huy cao nhất hiệu quả của 6 tổ công tác của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công...
Hà Nội sẽ đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô

Hà Nội sẽ đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đúng như mong muốn của cử tri, tới đây, thành phố quyết tâm để khâu tổ chức thực hiện dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô phải thật mẫu mực. Trong đó, thành phố sẽ giải phóng toàn tuyến từ 90-120m chiều ngang; Đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô, chuyển tuyến đường sắt từ Yên Viên đến ga Hà Nội hiện nay thành tuyến đường sắt đô thị...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Phải lắng nghe ý kiến cử tri và triển khai ngay trong thẩm quyền

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Phải lắng nghe ý kiến cử tri và triển khai ngay trong thẩm quyền

Ngày 24/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 32 điểm cầu UBND cấp quận và các phường thuộc 3 quận: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Thành đoàn Hà Nội có thêm 2 tân Phó Bí thư

Thành đoàn Hà Nội có thêm 2 tân Phó Bí thư
Ngày 28/6, Ban Bí thư Trung ương Trung Đoàn đã có quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với 2 đồng chí: Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và Đào Đức Việt, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ni

Giúp học sinh tự tin nói tiếng Anh

Giúp học sinh tự tin nói tiếng Anh
Nhóm tác giả Hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh - ICORRECT rất hạnh phúc, vinh dự khi lọt vào top 5 xuất sắc nhất của “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi, bứt phá sau đại dịch

Khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi, bứt phá sau đại dịch
Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch” sẽ được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong tháng 10/2022 tại Hà Nội theo hình thức trực ti

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t

Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng

Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá một số vụ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn khiến nạn nhân khó phát hiện. Chỉ khi "tiền mất tật mang", nạn nhân mới biết mình bị lừa.