Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Kinh tế Hoàng Châu
Sáng 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Nguyên nhân doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao chưa từng có Phát huy vai trò của báo chí với cộng đồng doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Toàn cảnh buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Khơi dậy sức sáng tạo, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp Nhà nước

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định doanh nghiệp Nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Buổi làm việc cũng nhằm nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong tập trung nắm bắt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước; Những vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp; Trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, nhất là giải pháp tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, bất cập; Khơi dậy sức sáng tạo, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp Nhà nước... trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025". Các nghị quyết, quyết định đã thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ về vấn đề này, từ đó đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước kinh tế phục hồi tốt song bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời bám sát tình hình, hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Giữa các Bộ, ngành với các doanh nghiệp; Giữa các cơ quan chức năng có liên quan… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; Phát huy tốt hơn nữa vai trò, sức mạnh các doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp vững mạnh

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020, những trọng tâm tiếp tục tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ Khối gồm có 38 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước và 2 Đảng bộ cơ quan.

Đến ngày 30/12/2021, toàn Đảng bộ Khối có 1.148 tổ chức cơ sở Đảng; 156 Đảng bộ bộ phận, 5.742 chi bộ trực thuộc, 87.585 đảng viên.

Các doanh nghiệp trong Khối gồm 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 6 ngân hàng, 1 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc. Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp tính đến hết quý I/2022 là 1,1 triệu tỷ đồng; Tổng vốn chủ sở hữu đạt trên 1,64 triệu tỷ đồng; Tổng tài sản của các doanh nghiệp đạt trên 9,93 triệu tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng Đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; Phát triển doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh, hiệu quả.

Về công tác cổ phần hóa, trong giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong Khối thực hiện nghiêm túc công tác cổ phần hóa theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 29/12/2016, Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 và Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kết quả, toàn khối có 21 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thực hiện cổ phần hóa 61 doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đến hết năm 2021, có 18/61 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa (đạt 29,5% kế hoạch); 18 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thực hiện cổ phần hóa 57 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ 2017 đến nay, có 9/18 tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện cổ phần hóa được 15/57 doanh nghiệp; Trong đó, 3/18 tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa theo Danh mục, còn lại 42 doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa.

Đối với công tác thoái vốn, Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong Khối thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1232/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 và Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020; 3 tập đoàn, tổng công ty thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại 78 doanh nghiệp.

Đến hết năm 2020, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã hoàn thành thoái vốn tại 9/45 doanh nghiệp; Còn lại 31 doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn. Toàn Khối đã thực hiện thoái vốn theo quyết định của các cấp có thẩm quyền - phê duyệt tại 165/530 doanh nghiệp (đạt 31,1% kế hoạch); Đến nay đã có 5 dự án được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả ngành Công thương.

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao chưa từng có Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao chưa từng có
Phát huy vai trò của báo chí với cộng đồng doanh nghiệp Phát huy vai trò của báo chí với cộng đồng doanh nghiệp
Hà Nội nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp Hà Nội nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Kinh tế Thủ đô Hà Nội 7 tháng năm 2022

Kinh tế Thủ đô Hà Nội 7 tháng năm 2022

Thống kê tình hình kinh tế của Hà Nội trong 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%; Có 17,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9.842 triệu USD, tăng 17,2%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 3,38%...
"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục

"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục

Quý II/2022, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 67% so với cùng kỳ, lên gần 1.800 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao kỷ lục trong một quý từ trước đến nay của doanh nghiệp ngành bia.
Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng

Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng

Giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khiến doanh nghiệp phải dè chừng khi quyết định thành lập mới.
Saigon Gold một “cực phẩm” của Bia Saigon

Saigon Gold một “cực phẩm” của Bia Saigon

Gọi bia Saigon Gold là “cực phẩm” bởi Saigon Gold tạo ấn tượng ngay từ khi ra mắt, ngay khi sản phẩm chưa được bán rộng rãi trên thị trường, thì người sành bia đã “rốt ráo” đi tìm…
Xây dựng chính sách đặc thù, có tính đột phá cho phát triển Thủ đô

Xây dựng chính sách đặc thù, có tính đột phá cho phát triển Thủ đô

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sức hút từ lĩnh vực nông nghiệp mới

Sức hút từ lĩnh vực nông nghiệp mới

Theo một báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), nghề trồng rong biển đang được “thống trị bởi các nước ở phía Đông và Đông Nam Á”. Tuy nhiên, nhiều quốc gia ở Châu Âu và Mỹ cũng bắt đầu coi trọng trồng loài thực vật này vì nhận thấy lợi ích quan trọng của nó trong tương lai.
4 năm liên tiếp, Alpha Southeast Asia vinh danh SHB là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam”

4 năm liên tiếp, Alpha Southeast Asia vinh danh SHB là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam”

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam” năm 2022. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, SHB đón nhận giải thưởng này, qua đó góp phần khẳng định uy tín, chất lượng dịch vụ và vị thế một trong những ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu Việt Nam của SHB.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Các tân thủ khoa chia sẻ "bí kíp" chạm tay tới vinh quang

Các tân thủ khoa chia sẻ "bí kíp" chạm tay tới vinh quang
Mỗi thủ khoa có một cách học, rèn luyện cho riêng mình nhưng tựu chung lại, họ đều là những bạn trẻ tự giác, chăm chỉ và luôn cầu tiến. Để đến được ngày vinh quang, các bạn ấy đã không ngừng nỗ lực suốt quá trình dài.

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t