Thông qua Chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2023

Trong nước Diệu Linh
Ngày 8/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Chương trình giám sát của HĐND TP năm 2023.

Theo đó, HĐND TP giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2023 của thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND TP, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

Thông qua Chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2023
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Chất vấn Chủ tịch UBND TP, thành viên khác của UBND TP, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân TP, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP và cá nhân liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND TP giám sát chuyên đề: Việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội; Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của TP Hà Nội.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP được thực hiện theo quy định của Luật, cụ thể: Trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo pháp luật; kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; các cơ chế, chính sách của TP; căn cứ vào chương trình công tác năm 2023 của HĐND TP và theo chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND TP xây dựng kế hoạch thực hiện.

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,