Phương thức xác thực giao dịch nâng cao Smart OTP dành cho khách hàng cá nhân tại BAC A BANK

Phương thức xác thực giao dịch nâng cao Smart OTP dành cho khách hàng cá nhân tại BAC A BANK

Để củng cố và cải thiện tính năng bảo mật của dịch vụ Banking trực tuyến, BAC A BANK khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng xác thực giao dịch Smart OTP đối với ứng dụng Mobile Banking và nền tảng Internet Banking. Tính năng Smart OTP sẽ mang đến trải nghiệm xác thực giao dịch có độ an toàn cao, thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ trực tuyến.
Kinh tế
Ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp, đời sống người dân

Ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp, đời sống người dân

Bổ sung chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại (ứng dụng công nghệ sản xuất, nhà máy thông minh, thương mại điện tử,...), ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như:ô nhiễm môi trường, dự báo thiên tai, lao động, việc làm...; đồng thời, làm rõ các giải pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất