Bảo vệ điều kiện làm việc cho người lao động tại trụ sở PV GAS

Bảo vệ điều kiện làm việc cho người lao động tại trụ sở PV GAS

Nhằm ngăn ngừa triệt để rủi ro dịch bệnh ảnh hưởng đến người lao động (NLĐ) và tất cả các hoạt động tại trụ sở PV GAS, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã và đang triển khai hàng loạt hành động ứng phó khẩn cấp, nhằm tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tòa nhà PV GAS Tower.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất