EVN và EIB ký hợp tác về phát triển năng lượng

EVN và EIB ký hợp tác về phát triển năng lượng

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành và Phó Chủ tịch EIB Kris Peeters vừa ký kết Biên bản ghi nhớ, tạo tiền đề cho sự đóng góp của EIB vào quá trình phát triển bền vững và lộ trình chuyển dịch năng lượng của EVN.
Kinh doanh
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất