Mở cửa để tư nhân đầu tư vào năng lượng

Mở cửa để tư nhân đầu tư vào năng lượng

Nghị quyết số 55-NQ/TW (NQ55) về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị ban hành là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất