Home Credit - Môi trường phát triển tài năng trẻ

Home Credit - Môi trường phát triển tài năng trẻ

Việc tạo một môi trường làm việc toàn diện và năng động: từ chính sách thu hút, phát triển nhân sự, luôn tạo cơ hội cho sự đổi mới, trao quyền chủ động cho người trẻ… Home Credit Việt Nam đang trở thành một “thỏi nam châm” thu hút các nhân tài trẻ tuổi, đa năng ở nhiều lĩnh vực.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất