Những sơ suất "chết người"

Những sơ suất "chết người"

Khởi nguồn của những tổn thất nặng nề mà tổ chức tín dụng không thể khắc phục là do cán bộ coi thường quy trình, lãnh đạo "nhắm mắt" ký duyệt hồ sơ
Bạn đọc
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất