Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ V năm 2020 được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính triển khai đã bước vào vòng chung khảo. Đây là hoạt động đẩy mạnh ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng, phần mềm tin học góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Tuổi trẻ
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất