Xây dựng Nông thôn mới - phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành

Xây dựng Nông thôn mới - phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành

Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và chương trình OCOP đến hết tháng 4/2020, nhiệm vụ giải pháp đến hết năm 2020.
Khởi nghiệp
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất