Đà Nẵng: Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương

Đà Nẵng: Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương

Hội chợ kết nối giao thương và ứng dụng thương mại điện tử - Liên Chiểu (Đà Nẵng)2022 với sự tham gia hơn 100 gian hàng gồm sản phẩm OCOP, thương mại đặc trưng của gần 100 doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã sản xuất 17 tỉnh, thành trên cả nước
Kinh doanh

Xem nhiều nhất