Huế: Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Huế: Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nhiều hành động để xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp... hưởng ứng tích cực các phong trào chống ô nhiễm môi trường tại Huế, nhất là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đang lan tỏa mạnh.
Tuổi trẻ
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất