Đồng Nai gỡ khó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Đồng Nai gỡ khó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo kế hoạch năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hơn 24,8 ngàn tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương gần 7,5 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án đầu tư công gặp khó khăn và chậm tiến độ giải ngân. Nguyên nhân là do có sự thay đổi chính sách nên phải làm lại đơn giá xây dựng và tính toán lại giá đất theo bảng giá đất mới.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất