Quê hương mới của cà phê vối

Quê hương mới của cà phê vối

Tổng diện tích của 20 tỉnh có trồng cà phê vào năm 2022 là 710.590ha, riêng 5 tỉnh ở Tây nguyên đã chiếm đến 639.000ha (89,93%); Trong đó trên 85% là cà phê vối
Kinh doanh
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất