C.T Group chuyển mình trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4

C.T Group chuyển mình trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Gần 30 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường không hoàn toàn chỉ có thuận lợi, nhưng C.T Group luôn bền chí và kịp thay đổi để có thể "tin ở hoa hồng", nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã định nghĩa lại những chiến lược kinh doanh trong xã hội số hoá.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất