Ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp, đời sống người dân

Ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp, đời sống người dân

Bổ sung chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại (ứng dụng công nghệ sản xuất, nhà máy thông minh, thương mại điện tử,...), ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số tác động trực tiếp tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như:ô nhiễm môi trường, dự báo thiên tai, lao động, việc làm...; đồng thời, làm rõ các giải pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất