Đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH

Đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH

Đây là nội dung quan trọng trong Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3 được BHXH Việt Nam gửi đến Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.
Thời sự
Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid -19 được tạm dừng đóng BHXH

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid -19 được tạm dừng đóng BHXH

(Thanh tra) – “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19- nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất