Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid -19 được tạm dừng đóng BHXH

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid -19 được tạm dừng đóng BHXH

(Thanh tra) – “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19- nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất