Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tuổi trẻ Thành Trung
Chiều 24/2, tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của trí thức, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên Thủ đô góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Hưng, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Hoàng Thanh Tâm, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Sinh viên thành phố, đại diện các trí thức, giảng viên trẻ, học sinh và sinh viên Thủ đô.

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Trần Quang Hưng, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Hội nghị được tổ chức nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ tri thức, cán bộ giảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên Thủ đô tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XVI của Đoàn Thanh niên thành phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đoàn; Giúp Ban Thường vụ Thành đoàn nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, học sinh, sinh viên Thủ đô phục vụ xây dựng chương trình, phong trào hành động cách mạng; Bổ sung, phát triển phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn Thanh niên thành phố giai đoạn 2022 - 2027.

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Hoàng Thanh Tâm, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và trực tuyến kết nối với gần 300 điểm cầu là cán bộ Đoàn - Hội tại các cơ sở trực thuộc Thành đoàn.

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Hội nghị đã tập trung triển khai, góp ý vào các nội dung cụ thể như: Góp ý đánh giá vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 tập trung vào các lĩnh vực công tác, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thời gian vừa qua; Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các cấp bộ Đoàn để phát huy và khắc phục thời gian tới.

Góp ý nhận định, đánh giá tình hình trong thời gian tới (2022 - 2027); Đề xuất các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ công tác; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên trong giai đoạn mới.

Đưa ragiải pháp nâng cao nhận thức về sáng tạo, các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh, sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế; Phát huy và có giải pháp triển khai hiệu quả 4 phong trào, 3 chương trình hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Thành phố; Tăng cường hiệu quả công tác phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
PGS.TS Đào Sỹ Đức - Phó trưởng Khoa Hóa học, Nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã chia sẻ về "Tăng cường hỗ trợ của đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo"
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Vũ Duy - Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đưa ra các ý kiến góp ý về giải pháp các hoạt động nâng cao nhận thức, tinh thần làm chủ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Thủ đô

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều ý kiến, tham luận góp ý thực tiễn đã được các chuyên gia và cán bộ đang trực tiếp tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô trao đổi cởi mở, giúp các bạn học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn vai trò, mục tiêu của Đại hội Đoàn thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến từ các đại biểu đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố; Đặc biệt, đó là những ý kiến đổi mới, sáng tạo, làm nổi bật vai trò của tri thức trẻ, vai trò của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên Thủ đô trong bối cảnh thực tế, nhất là khi cách mạng 4.0 và chuyển đổi số đang dẫn đầu xu thế.

“Chúng tôi cho rằng, các ý kiến, đóng góp xây dựng dự thảo nêu trên là những ý kiến hoàn toàn xác đáng và cần tiếp thu ngay. Trân trọng cảm ơn những tình cảm của các đồng chí Bí thư Đoàn trường, các trí thức, giảng viên và các bạn học sinh, sinh viên. Chúng tôi rất mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong thời gian sắp tới” - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng bày tỏ.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, diễn đàn đặc biệt của tuổi trẻ Thủ đô nhằm tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2027 phù hợp với tình hình thực tiễn, xu hướng phát triển của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Lưu Hữu Đức - Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Tài chính tham luận góp ý về việc nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú là sinh viên giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Viết Hồng - Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Lao động - Xã hội đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ về việc tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Bích Đào - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN chia sẻ về nội dung Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên hiện nay, đặc biệt là tình trạng sinh viên đang nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời với lý tưởng

Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Quách Phạm Thuỳ Trang - Bí thư Đoàn thanh niên trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tham luận, chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên trong triển khai hiệu quả phong trào Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Bạn Nguyễn Hải Minh, học sinh lớp 11B1, Uỷ viên BCH Liên chi đoàn THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ chia sẻ tại chương trình
Sinh viên Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Chủ tịch Mạng lưới CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô - HUB NETWORK chia sẻ với Hội nghị về nội dung Giải pháp hỗ trợ đoàn viên, sinh viên tham gia phong trào chuyển đổi số
Các đại biểu tham dự hội nghị thể hiện quyết tâm
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cùng các đồng chí tham dự hội nghị thể hiện quyết tâm
Lan tỏa “Nét đẹp tình nguyện viên Thủ đô” từ kỳ SEA Games 31

Lan tỏa “Nét đẹp tình nguyện viên Thủ đô” từ kỳ SEA Games 31

Tham gia tình nguyện tại SEA Games 31, làm việc hết mình, nhiều tình nguyện viên Thủ đô Hà Nội đã thể hiện được tính năng động, sáng tạo, đồng thời sử dụng vốn ngoại ngữ rất thạo trước bạn bè quốc tế. Chính họ là những tấm gương lan toả “Nét đẹp tình nguyện viên Thủ đô”.
Kiến thức là hạt giống của niềm hạnh phúc...

Kiến thức là hạt giống của niềm hạnh phúc...

Tham gia Thủ lĩnh trẻ - Young Leaders Club từ khi là sinh viên năm thứ nhất, Phạm Minh Anh (Học viện Tài chính), nay đã trở thành Chủ nhiệm câu lạc bộ. Cô gái trẻ không chỉ năng động hoạt động phong trào mà còn học giỏi, giành nhiều khen thưởng của nhà trường, cũng như tổ chức Đoàn, Hội.
SEA Games 31 và những trải nghiệm tuyệt vời...

SEA Games 31 và những trải nghiệm tuyệt vời...

“Vinh dự được góp một phần công sức nhỏ bé vào SEA Games 31 thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà mình và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên…”. Đây là lời tâm sự cũng là khẳng định của Đinh Thị Bảo Ngọc, sinh viên trường Đại học Thương mại, tình nguyện viên của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Chuyện của nữ sinh được tháp tùng Tổng thư ký Hiệp hội điền kinh Châu Á

Chuyện của nữ sinh được tháp tùng Tổng thư ký Hiệp hội điền kinh Châu Á

Tham gia tình nguyện tại SEA Games 31, Phạm Nguyễn Diệu Linh (sinh viên trường Đại học Hà Nội) may mắn có cơ hội trở thành phiên dịch viên và tháp tùng Tổng thư ký Hiệp hội điền kinh châu Á A Shuggumarran . “Sứ mệnh” nặng nề nhưng Linh đã hoàn thành tốt và thu về cho bản thân nhiều bài học cũng như kỹ năng.
Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo

Từng khởi đầu sự nghiệp ở môn lặn chứ không phải bắn súng, mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18 xuất sắc giành Huy chương bạc SEA Games… là những chuyện thú vị về nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo. Cô gái người Thạch Thất (Hà Nội) này khiến nhiều bạn trẻ yên mến, nể phục.
Tình nguyện trẻ SEA Games 31: Những hình ảnh khó phai trong lòng bạn bè quốc tế

Tình nguyện trẻ SEA Games 31: Những hình ảnh khó phai trong lòng bạn bè quốc tế

Ngay sau lễ khai mạc SEA Games 31, các bạn trẻ Thủ đô “xắn tay” làm sạch sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Việc làm đó càng khẳng định tinh thần tình nguyện, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế, góp sức cho một mùa SEA Games thành công và đầy ấn tượng.
Những “hot boy, hot girl” Việt Nam tham dự SEA Games 31

Những “hot boy, hot girl” Việt Nam tham dự SEA Games 31

Các vận động viên của Việt Nam tham dự SEA Games 31 có tuổi đời rất trẻ. Bên cạnh thành tích thi đấu của họ, hình ảnh những “hot boy, hot girl” trong làng thể thao nước nhà cũng là chủ để nóng hổi, thu hút sự quan tâm của khán giả trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Sức trẻ Đông Nam Á

Sức trẻ Đông Nam Á

Với sự tham gia của đoàn đại biểu 11 nước Đông Nam Á; các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng cùng hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Festival Thanh niên Đông Nam Á đã thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ nông sản đặc sản

Hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ nông sản đặc sản

Với quy mô trên 45 gian hàng, Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh và thành phố Hà Nội giới thiệu hàng chục mặt trái cây, nông sản, tiêu biểu của trên 12 tỉnh, thành phố với các sản phẩm tiêu biểu như vải thiều Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương; Xoài, mận S

Phải quy rõ trách nhiệm khi kê đơn thuốc quá mức cần thiết

Phải quy rõ trách nhiệm khi kê đơn thuốc quá mức cần thiết
Hiện dự thảo Luật mới quy định hành vi kê thêm thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh quá mức cần thiết là hành vi bị cấm vì lý do trục lợi nhưng chưa thật rõ, chưa đủ để kiểm soát vấn đề này. Phải quy được trách nhiệm trong trường hợp

Có nên bỏ thanh tra cấp huyện?

Có nên bỏ thanh tra cấp huyện?
Mô hình tổ chức Thanh tra huyện trong dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) còn 2 loại ý kiến khác nhau là tán thành giữ nguyên và không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện.

Đề xuất phân loại siêu thị, trung tâm thương mại

Đề xuất phân loại siêu thị, trung tâm thương mại
Bộ Công thương đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại gồm: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành vừa tổ chức phát động triển khai kế hoạch hướng đến Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia học sinh, sinh viên lần thứ V – lĩnh vực y tế, công nghệ chăm
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Phải quy rõ trách nhiệm khi kê đơn thuốc quá mức cần thiết

Phải quy rõ trách nhiệm khi kê đơn thuốc quá mức cần thiết
Hiện dự thảo Luật mới quy định hành vi kê thêm thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh quá mức cần thiết là hành vi bị cấm vì lý do trục lợi nhưng chưa thật rõ, chưa đủ để kiểm soát vấn đề này. Phải quy được trách nhiệm trong trường hợp

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành vừa tổ chức phát động triển khai kế hoạch hướng đến Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia học sinh, sinh viên lần thứ V – lĩnh vực y tế, công nghệ chăm

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Lan tỏa “Nét đẹp tình nguyện viên Thủ đô” từ kỳ SEA Games 31

Lan tỏa “Nét đẹp tình nguyện viên Thủ đô” từ kỳ SEA Games 31
Tham gia tình nguyện tại SEA Games 31, làm việc hết mình, nhiều tình nguyện viên Thủ đô Hà Nội đã thể hiện được tính năng động, sáng tạo, đồng thời sử dụng vốn ngoại ngữ rất thạo trước bạn bè quốc tế. Chính họ là những tấm gương lan toả “Nét đẹp tình nguy

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023
Yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết. Tuy nhiên, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách để hoàn thiện.