Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nước Anh Đức
Quốc thông qua nghị quyết về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất

Chiều nay (28/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Cụ thể các nhân sự được phê chuẩn là:

Các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 10/2018) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Như vậy, Quốc hội đã kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới (2021-2026) với 27 thành viên (Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ).

200.000 tài khoản học tập và truy cập Inernet: Tiếp sức cho các em trên con đường học tập

200.000 tài khoản học tập và truy cập Inernet: Tiếp sức cho các em trên con đường học tập

Chiều 22/9, tại trường Phổ thông Trung học Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức lễ trao tài trợ hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021

Phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021

Thời gian từ nay đến cuối năm 2021 không còn nhiều, với nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức còn rất lớn, các cấp, ngành thành phố cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UOB tăng vốn điều lệ thêm 2 nghìn tỷ đồng

UOB tăng vốn điều lệ thêm 2 nghìn tỷ đồng
UOB khẳng định cam kết lâu dài của mình trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và hỗ trợ nhiều khách hàng hơn thông qua sự gia tăng vốn điều lệ từ 3 nghìn tỷ đồng lên 5 nghìn tỷ đồng.