Quảng Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị nông lâm thủy sản

Kinh doanh Út Vũ
Quảng Nam hướng tới xây dựng mô hình chợ đầu mối gắn kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
Quảng Nam: Thăm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho bà con các bộ tộc Lào Quảng Nam: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Năm Du lịch quốc gia 2022 - cú hích cho du lịch Quảng Nam phát triển
Quảng Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị nông lâm thủy sản

Quảng Nam đang đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu nông sản trên địa bàn tỉnh (Nguồn: quangnam.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2400/KH -UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nhằm nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Cải thiện chất lượng nông lâm thủy sản

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu tăng 10% diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP/ VietGAHP hoặc tương đương).

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng cấp giấp được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định là 100% và 90% cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định ATTP. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm và sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực được giám sát đạt 100%.

Bên cạnh đó, 100% các địa phương kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp. 100% cán bộ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhập hằng năm về chuyên môn. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cập nhật kiến thức ATTP tăng lên 90%

Phấn đấu hàng năm, có từ 7 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trở lên được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương. Duy trì các chuỗi đã triển khai thực hiện và xây dựng mới ít nhất từ 2 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trở lên mỗi năm.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tăng 15%/năm diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản và số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP/ VietGAHP hoặc tương đương).

Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 15%/năm. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 15%/năm. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm.

Quảng Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị nông lâm thủy sản

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông lâm thủy sản (ảnh minh họa)

Áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp quan trọng như: Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn; Nâng cấp cơ sở hạ tầng, các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cảng cá, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở chế biến tập trung, chợ đầu mối.

Hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn…); Số hóa vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở sơ chế, chế biến, bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản… bảo đảm chất lượng ATTP.

Xây dựng mô hình chợ đầu mối gắn kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh đảm bảo chất lượng ATTP. Cùng với đó, tỉnh triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản; Tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; Vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; Tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Quảng Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị nông lâm thủy sản

Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản là góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tiêu thụ; Đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng từng địa phương theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” góp phần xây dựng thương hiệu nông sản trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường nguồn lực và xây dựng cơ chế chính phù hợp, hỗ trợ chủ thể tham gia chu trình OCOP để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản; Tiến hành đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng; Chủ động tham gia xúc tiến thương mại, giải quyết khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông lâm thủy sản và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Tại diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp", Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2023" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng. Tại đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn có bài chia sẻ đặc biệt với chủ đề "Bản sắc văn hóa đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam".

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,