Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trên 1 tỷ USD vào năm 2030

Kinh tế
Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 600 – 800 triệu USD; và nâng lên từ 1-1,2 tỷ USD trong giai đoạn 2026 – 2030.

Đó là nội dung tại bản Kế hoạch số 145-KH/TU do Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đòng Hới, Quảng Bình đang được nhiều nhà đầu tư nhắm đến trong lĩnh vực đầu tư du lịch- khách sạn.
Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đang được nhiều nhà đầu tư nhắm đến với các dự án du lịch- khách sạn.

Theo Tỉnh ủy Quảng Bình, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt vấn đề xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh…

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Bình sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài khoảng 600 – 800 triệu USD; giai đoạn 2026 – 2030 sẽ là khoảng 1 - 1,2 tỷ USD; đến năm 2030 thu hút được dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, trọng tâm là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, để hoàn thành các mục tiêu, Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài; tăng cường năng lực quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với đầu tư nước ngoài...

https://baodautu.vn/quang-binh-dat-muc-tieu-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-tren-1-ty-usd-vao-nam-2030-d120712.html
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và IPPG được vinh danh đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Tại diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp", Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2023" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng. Tại đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn có bài chia sẻ đặc biệt với chủ đề "Bản sắc văn hóa đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam".

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,