Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

Thời sự
Sáng nay (4/8), tại TPHCM, Đảng bộ Quân khu 7 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại đội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng cùng 298 đại biểu đại diện hơn 8000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 1
Đại hội quân khu 7.

Báo cáo chính trị của đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, thành ủy trên địa bàn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 2
Tham dự Đại hội có Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tỉnh thành trên địa bàn quân khu .

Nổi bật là luôn nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, nhất là ở địa bàn trọng điểm, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Lực lượng vũ trang Quân khu phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nhiều chủ trương, mô hình đổi mới, sáng tạo được triển khai thực hiện có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 3
Tham dự Đại hội có 298 đại biểu đại diện cho hơn 8000 đảng viên trong toàn quân khu.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Quân khu xác định tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các chiến lược quân sự, quốc phòng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, thực sự là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 4
Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân uỷ Trung ương, nhận thức tư tưởng thống nhất: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 5
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền trên địa bàn, dự báo đánh giá sát tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ trên địa bàn. Phối hợp và là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn.

Quân khu 7 tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện về mọi mặt, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Người lính phải được huấn luyện tốt, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện chính quy, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới…

ong nguyen thien nhan du dai hoi dang bo quan khu 7 hinh 6
Các đại biểu xem biểu diễn về thiết bị kiểm soát flycam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng bộ Quân khu, cấp uỷ chính quyền quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, làm cho mọi cán bộ chiến sỹ của lực lượng vũ trang Quân khu nhận thức sâu sắc đầy đủ về tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.

https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-thien-nhan-du-dai-hoi-dang-bo-quan-khu-7-1078472.vov
Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,