Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới

Trong nước Hạnh Nguyên
Sáng 30/3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Triệu Thị Ngọc, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Các cấp uỷ Đảng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chính trị trong từng giai đoạn; Nhờ đó chất lượng đội ngủ đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực; Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhất trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận đảng viên chưa thực sự gương mẫu; Công tác quản lý đảng viên tại một số tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội thảo

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Chương trình 01 của Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý triển khai đề tài khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến vào các nội dung, báo cáo tổng kết đề tài.

Theo đó, đề tài gồm: Phần mở đầu và 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn, căn cứ chính trị, pháp lý về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội; Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI; Chương 3: Dự báo tình hình, đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung của đề tài. GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, đề tài nghiên cứu đề cập vấn đề vừa cơ bản, cấp thiết, vừa đúng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng. Báo cáo kết quả đề tài có kết cấu chặt chẽ, nội dung thiết thực; Trong đó bàn luận tập trung vào 3 vấn đề có tính mấu chốt, chú trọng tính ứng dụng, áp dụng ngay bằng các sản phẩm cụ thể là 3 dự thảo văn bản tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội thảo

“Đề tài nghiên cứu khoa học công phu, thiết thực, có giá trị ứng dụng như thế này rất tốt. Mong rằng sắp tới Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai theo hướng nghiên cứu này”, GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Chủ động tham khảo và ứng dụng ngay các nội dung trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhận định: Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội mà còn đối với các tổ chức Đảng trên cả nước và đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm, nhất là 3 dự thảo văn bản của Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện.

Theo đó, đề tài phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; Phải làm rõ tính liên kết của 3 vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập; Đồng thời, xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí riêng của Đảng bộ Thủ đô về kết nạp đảng viên mới, công tác tạo nguồn, quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư góp phần cải cách hành chính trong Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ban Chủ nhiệm đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của Trung ương liên quan. Trong đó, dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cũng như bảo đảm việc tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp.

“Kết quả nghiên cứu của đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng nên đề nghị các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay Thành ủy ban hành văn bản, mà cần chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện trong Đảng bộ mình. Điều này nhằm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn

Công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc TP vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Trong đó, một số địa phương chưa bảo đảm đủ nguồn cán bộ, công chức có chuyên sâu đối với các lĩnh vực chuyên ngành như quy hoạch kiến trúc, kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn…

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,