Năm 2022 giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của chương trình phục hồi kinh tế

Trong nước Huy Dương
Chính phủ đã tính toán trên quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Trong đó, năm 2022, Chính phủ sẽ thực hiện và giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của chương trình, phần còn lại sẽ thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

Chiều 7/1, tại phiên thảo luận của đại biểu Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ đã giải trình đối với một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình tại phiên họp chiều 7/1
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình tại phiên họp chiều 7/1

Giải đáp băn khoăn của đại biểu về quy mô tổng thể chính sách tài khóa tiền tệ và phương thức huy động, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc đề xuất quy mô tổng thể và phương thức lộ trình huy động giải ngân các nguồn vốn cho từng năm đã được Chính phủ tính toán trên quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu; Trong đó, năm 2022 sẽ thực hiện và giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của chương trình, phần còn lại sẽ thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

Để việc phân bổ và quản lý, sử dụng thực hiện nguồn vốn từ các chính sách tài khóa và tiền tệ được thực hiện một cách hiệu quả, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh tới việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện nay, nhất là đối với chính sách tài khóa. Ngoài ra, phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ của chương trình.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu của chính sách, Chính phủ đã nghiên cứu và đề xuất hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phục vụ nhu cầu tăng trưởng phát triển bền vững lâu dài, thúc đẩy cả cung và cầu của nền kinh tế.

Chính sách tập trung vào các ngành, lĩnh vực cần thiết trước mắt để đảm bảo nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với nâng cao năng lực hiện đại hóa các trung tâm chuyên sâu CDC cấp vùng, bệnh viện, viện tuyến Trung ương, hỗ trợ nâng cao năng lực giải quyết việc làm, đào tạo lao động của khối ngành du lịch… Tiếp đó là phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược kết nối các cửa khẩu phía Đông Bắc, các khu công nghiệp, khu kinh tế…

“Việc phân bổ nguồn vốn cũng bảo đảm hài hòa giữa các vùng miền, tạo động lực mới cho phát triển, đảm bảo công bằng nhưng không cào bằng, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, ưu tiên ngành, lĩnh vực có tính lan tỏa”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa

Chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ