Khắc họa ước vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam

Tuổi trẻ
“Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" là chủ đề đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam, giúp các bạn trẻ tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng để trở thành người công dân có ích cho xã hội

Tối 15/12, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” khởi động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự chương trình các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên, thanh niên tại chương trình
Tiết mục văn nghệ của đoàn viên, thanh niên tại chương trình

Bồi đắp lý tưởng cao đẹp

Chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” được thể hiện với định dạng nghệ thuật tổng hòa, lồng ghép các hình thức ca, vũ, kịch phối kết hợp với trình diễn công nghệ hiện đại đã khắc họa những lát cắt về thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của thanh niên Việt Nam nhiều thế hệ, đặc biệt các bạn trẻ hiện nay. Thông qua nội dung này, thanh niên sẽ thấy được dòng chảy lẽ sống và khát vọng xuyên suốt đồng hành cùng lịch sử đất nước, những thành tựu và cả một số hạn chế của tuổi trẻ hôm nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình

"Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” khẳng định tôn vinh giá trị trường tồn: Khát vọng – lẽ sống của thanh niên Việt Nam chính là con đường để những người trẻ tuổi góp sức chung tay dựng xây, phát triển nước nhà.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng.

“Chủ đề của chương trình đã nêu bật được tinh thần lớn lao, lý tưởng của thanh niên Việt Nam đối với đất nước; Nêu cao nhận thức, trách nhiệm phải kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò rường cột của nước nhà, góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng tin rằng, trong mỗi bạn trẻ đều có mong muốn mạnh mẽ hướng về lẽ sống cao đẹp, mang hết sức mình góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp.

Những tiết mục đặc sắc tại chương trình
Những tiết mục đặc sắc tại chương trình

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đoàn viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; Phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngăn chặn sớm những biểu hiện suy thoái

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội XIII của Đảng đã gọi tên đến giấc mơ đó. Đây chính là khát vọng phát triển đất nước sánh vai với cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Muốn thực hiện được khát vọng đó, cần có những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày nay. Ý thức sâu sắc điều này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tuổi trẻ Việt Nam phải tiên phong, nghiêm túc triển khai Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Chính vì vậy, từ ngày 3/12/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 460 thực hiện Kết luận với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, để triển khai kịp thời, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể Kết luận 21, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trung ương Đoàn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu từ chương trình ngày hôm nay và sẽ kéo dài cho đến năm 2026; Gắn với những giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, luôn sẵn sàng gạt bỏ cái tôi sang một bên vì lợi ích chung, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, là mắt xích kết nối với thanh niên.

Khắc họa ước vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung nâng cao số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc tới câu nói của Pavel Korchagin trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy": “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; khơi dậy khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích để lan tỏa và kết nối sức trẻ trong, ngoài nước tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh như kỳ vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng ngàn đời của dân tộc”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright; Đơn vị truyền thông quảng cáo Kim Cương Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise.

Người trẻ “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu Tết

Người trẻ “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu Tết

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nói chung và những bạn trẻ nói riêng. Do ảnh hưởng kinh tế, Tết năm nay, nhiều bạn trẻ phải tính toán để tiết kiệm, chi tiêu.
Kết nối, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Kết nối, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Ngày 18/1, Hội nghị Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7, khóa X được tổ chức. Chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Nhất Linh.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên

Phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên
Chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

"Xuân Quê hương" ấm áp

"Xuân Quê hương" ấm áp
Tối 22/1, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2022”.

Hà Nội sẽ tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trong năm 2022

Hà Nội sẽ tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trong năm 2022
Chiều 18/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn

Phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên

Phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên
Chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.