Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên TƯ khóa 13

Trong nước
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm dân chủ, chặt chẽ.

Chiều 3/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 70 điểm cầu trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tháng 8/2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, có một số kết quả nổi bật như: Hoàn thành 12 đoàn công tác của các Ủy viên Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW theo Kế hoạch. Kịp thời tổng hợp kết quả Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

hoan thanh viec thuc hien quy trinh gioi thieu nhan su uy vien tu khoa 13   hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chiều 3/9. (ảnh: Xaydungdang.org.vn)

Tính đến ngày 31/8, cả nước đã tổ chức đại hội của 1.298/1.311 đảng bộ cấp trên cơ sở, đạt 99%; trong đó 62/67 đảng bộ đã hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, một số địa phương như: Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã khắc phục khó khăn, hoàn thành đại hội trước tiến độ yêu cầu.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 31/8 đã có 34/67 đảng bộ hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, toàn Ngành đã phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội. Kịp thời có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị các nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 50 trường hợp diện Trung ương quản lý và nhiều lượt cán bộ các cấp. Hoàn thành đề án “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị” đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo Bộ Chính trị.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tập trung công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.../.

https://vov.vn/chinh-tri/hoan-thanh-viec-thuc-hien-quy-trinh-gioi-thieu-nhan-su-uy-vien-tu-khoa-13-1091150.vov

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t