Hà Nội triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về học tập và làm theo Bác

Trong nước Tú Linh
Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng...

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Hà Nội có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, theo đánh giá của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Được thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

“Đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch của cả nước, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương, các hoạt động, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, được Trung ương đánh giá cao, Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ tiếp tục khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Từ những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thành phố nghiêm túc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVII) và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ thành phố gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém. Cùng với đó là đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; Kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, trong đó lấy xây là chính”; Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, mục đích quan trọng của Kế hoạch số 39-KH/TU là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô...

Theo đó, việc triển khai thực hiện được tập trung vào 7 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII); Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Kết luận số 01-KL/TƯ gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Trong đó, 2 tập thể gồm: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình.

5 cá nhân gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Thượng úy Lường Văn Nuôi, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa; Ông Trần Văn Cao, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ; Bà Phan Thị Bính, Khu dân cư số 2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy các công trình, dự án

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy các công trình, dự án

Sáng 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 5 của Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm kết quả Phiên họp lần thứ 4 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy thực hiện các công trình, dự án.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ