Hà Nội phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới

Kinh tế Huyền Thanh
Nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Nhiều cơ hội để phát triển du lịch nông nghiệp

Với điều kiện đa dạng về hệ sinh thái - tự nhiên, văn hóa và đặc biệt có vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thành phố Hà Nội có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với xây dựng Nông thôn mới. Quy hoạch vùng nông thôn gắn liền với thúc đẩy du lịch nông nghiệp sinh thái là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân tại khu vực nông thôn, hướng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Cùng với các điều kiện thuận lợi, Hà Nội xác định phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp hướng đến xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược. Tuy nhiên, các mô hình này còn khoảng cách khá xa so với thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội. Nguyên nhân chính là việc phát triển các mô hình chưa gắn với quy hoạch nông thôn và việc điều chỉnh quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc. Mặt khác, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp sinh thái hiện nay chưa sát với thực tế phát triển…

Để thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững, toàn diện, UBND thành phố Hà Nội đã đặt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025 mỗi huyện, thị xã có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố triển khai từ một đến 3 sản phẩm “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch"; Phấn đấu có ít nhất 50% số sản phẩm này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nhận OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Mỗi huyện, thị xã có tiềm năng xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể nông dân - hợp tác xã - hộ kinh doanh - doanh nghiệp. Thành phố sẽ triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thành phố Hà Nội có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với xây dựng Nông thôn mới
Thành phố Hà Nội có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với xây dựng Nông thôn mới

Thành phố cũng sẽ tập trung xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; Du lịch cộng đồng; Làng du lịch thông minh; Du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững tại các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây.

Trước mắt, để thực hiện được, thành phố sẽ tổ chức điều tra, thu thập thông tin, số liệu về tài nguyên, thị trường du lịch nông nghiệp, nông thôn để phân tích, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển. Cùng với đó, Hà Nội nghiên cứu xây dựng phần mềm công nghệ thông tin để thu thập, xử lý các cơ sở dữ liệu về điều tra, đánh giá hiện trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố phục vụ quy hoạch, quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với Nông thôn mới.

Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn, hỗ trợ xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; Lựa chọn phát triển một số mô hình điểm về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cảnh quan nông nghiệp, du lịch ẩm thực, văn hóa lễ hội làng quê, mô hình homestay tại các làng nghề nông nghiệp về trồng trọt sạch an toàn, hữu cơ tại các vùng ngoại thành theo các nhóm như: Điểm đến du lịch nông nghiệp; Điểm đến du lịch làng nghề, ngành nghề nông thôn; Điểm đến du lịch văn hóa tâm linh...

Thành phố khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, đầu tư xây dựng một số mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với du lịch trải nghiệm giáo dục - du lịch học đường, du lịch sinh thái; Du lịch ẩm thực.. ; Phát triển kinh tế du lịch tại các xã có làng nghề, sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với các xã có chợ truyền thống, chợ chuyên doanh.

Gắn du lịch sinh thái với quy hoạch nông thôn

Để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng các làng du lịch nông nghiệp, nông thôn thông minh tạo sự nối kết khơi dậy sức mạnh nội sinh của cộng đồng cư dân tại chỗ và liên kết bên ngoài.

Cùng với đó, thành phố cũng đang đẩy mạnh xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, quảng bá các sản phẩm du lịch và nông nghiệp như: Phần mềm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề, phần mềm quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng các website, chợ giao dịch điện tử...

Đồng thời xây dựng mô hình làng du lịch thông minh, số hóa trung tâm thông tin (điểm check-in, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về điểm du lịch và cung ứng dịch vụ âm thực...) trong liên kết với các điểm du lịch lân cận theo tour, tuyến.

Thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng các làng du lịch nông nghiệp, nông thôn thông minh tạo sự nối kết khơi dậy sức mạnh nội sinh của cộng đồng cư dân
Thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng các làng du lịch nông nghiệp, nông thôn thông minh tạo sự nối kết khơi dậy sức mạnh nội sinh của cộng đồng cư dân

Trên cơ sở các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp, nông thôn nói riêng, thành phố yêu cầu xác định các điểm đến du lịch nông thôn hiện có, đã được đầu tư, hỗ trợ và dự kiến phát triển những điểm đến du lịch Nông thôn mới; Đánh giá ưu điểm và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của các điểm đến để xác định nội dung hỗ trợ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Giai đoạn vừa qua, UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp, ngành, quận, huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp khác như: Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”; Xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể nông dân - hợp tác xã - hộ kinh doanh - doanh nghiệp.

Hà Nội cũng đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Một giải pháp quan trọng nữa mà thành phố chú trọng là tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch du nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới; Thông tin cho người dân về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu du lịch, mô hình du lịch trên địa bàn; Các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Quy tắc ứng xử nơi công cộng...

SABECO chung tay mang đến giá trị tích cực cho xã hội

SABECO chung tay mang đến giá trị tích cực cho xã hội

Lan tỏa những ý nghĩa tích cực đến xã hội bằng những việc làm cụ thể chính là một chiến lược xuyên suốt để SABECO một lần nữa khẳng định thương hiệu, giá trị đồng thời trách nhiệm với cộng đồng của mình.
Một phong vị bia của người phương Nam

Một phong vị bia của người phương Nam

Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, sôi nổi nhưng không ồn ào; Người thành phố hào sảng, phóng khoáng là cảm nhận của bất cứ ai khi ghé thăm mảnh đất phương Nam này. Để diễn tả hết được tính cách đó, nhiều người thường nói vui rằng, hãy uống một chai “Sài Gòn đỏ” để cảm nhận.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp

Cơ hội khởi nghiệp ngành làm đẹp

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành vừa tổ chức phát động triển khai kế hoạch hướng đến Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia học sinh, sinh viên lần thứ V – lĩnh vực y tế, công nghệ chăm

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023
Yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết. Tuy nhiên, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách để hoàn thiện.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023
Yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết. Tuy nhiên, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách để hoàn thiện.