Hà Nội gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kinh tế
Để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân do bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã gửi email đến 100% người nộp thuế trên địa bàn về Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế: tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Cocid -19. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Về Nghị định gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất mà Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng, Cục Thuế Hà Nội đã tích cực tham gia ý kiến, tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá từng ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, những đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế Hà Nội xây dựng các nội dung, kịch bản để thông tin, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh... thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện được ngay khi Nghị định được ban hành.

Cục Thuế Hà Nội đánh giá, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là giải pháp phù hợp, kịp thời tạo điều kiện cho hầu hết các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, hiện Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng và các chi cục thuế triển khai ngay Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Đồng thời thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức (website, email, qua các cơ quan thông tấn, báo chí,...) để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này; hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời.

Cục Thuế Hà Nội cũng đã gửi nội dung Nghị định 41/2020/NĐ-CP qua email đến 100% người nộp thuế trên địa bàn.

Cán bộ Cục thuế Hà Nội hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nộp thuế
Cán bộ Cục thuế Hà Nội hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nộp thuế

Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Thủ tục gia hạn nộp thuế

Về trình tự, thủ tục gia hạn, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, nếu nộp sau ngày này sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế được Nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Nội dung cơ bản của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4 của Chính phủ TẠI ĐÂY

https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-gia-han-nop-thue-cho-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-d2082107.html
Bia Sài Gòn Miền Đông nỗ lực vượt thách thức

Bia Sài Gòn Miền Đông nỗ lực vượt thách thức

Trước hệ lụy từ thiệt hại do đại dịch COVID-19 cùng với sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế thế giới, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông thuộc Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vẫn quyết tâm đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 6.503 tỷ đồng.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Bất động sản vừa an cư vừa kinh doanh: “Mảnh ghép” đầy hấp lực tại Đà thành

Bất động sản vừa an cư vừa kinh doanh: “Mảnh ghép” đầy hấp lực tại Đà thành
Kinh tế, du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ, đón đà tăng trưởng mới. Cộng với sức hấp dẫn “hữu xạ tự nhiên hương” của thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam, những luồng cư dân di cư đang tiếp tục đổ về Đà thành - cùng mơ ước về chốn an cư, kinh doanh lý tưởng giữa trung tâm thành phố.