Hà Nội đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 44 dự án giai đoạn 2021-2025

Trong nước
Sáng 8/4, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tờ trình Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn trình bày, UBND TP trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 44 dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TP Hà Nội với những nội dung chính như sau: Cho ý kiến điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Trung ương của dự án (nhóm A): Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai từ 1.600 tỷ đồng lên thành 2.106,079 tỷ đồng.

Hà Nội đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 44 dự án giai đoạn 2021-2025
Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tờ trình tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Số lượng dự án: 36 dự án (trong đó: 30 dự án nhóm B, 6 dự án nhóm C) được UBND thành phố chỉ đạo, giao các đơn vị thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong số 36 dự án, có 9 dự án sử dụng 100% ngân sách cấp huyện (các quận: Tây Hồ, Long Biên và các huyện: Thường Tín, Thanh Trì) và 2 dự án sử dụng ngân sách quận (quận Bắc Từ Liêm) và ngân sách thành phố.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 10.420.991 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách thành phố: 7.210.347 triệu đồng và Ngân sách cấp huyện là: 3.210.644 triệu đồng.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách cấp thành phố: 7,210.347 triệu đồng, dự kiến sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 là 5.768.278 triệu đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư), đảm bảo không vượt khả năng cân đối ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu HĐND TP tham dự Kỳ họp
Các đại biểu HĐND TP tham dự kỳ họp

Các dự án này đã có trong danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 (đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn 3 dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tây Thăng Long đến đường từ Đại học Mỏ địa chất đi đường Phạm Văn Đồng; Bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngự Triều Di Quy và Am Mỵ Châu; Bảo tồn, tôn tạo di tích cụm di tích đền An Dương Vương tại khu di tích thành Cổ Loa).

Ngân sách cấp quận: 3.210.644 triệu đồng, dự kiến cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp huyện. Trong quá trình lập, trình thẩm định chủ trưomg đầu tư các đơn vị: Tây Hồ, Long Biên, Bắc Từ Liêm và các huyện: Thường Tín, Thanh Trì đã có văn bản của cấp cáo thẩm quyền cam kết đảm bảo khả năng cân đối theo quy định.

Các dự án trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư là các dự án quan trọng thuộc đối tượng ưu tiên của các lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn 2021-2025.

Thời gian thực hiện dự án: Đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm c dưới 3 năm, nhóm B dưới 4 năm, nhóm A dưới 6 năm), đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025, phù hợp tiến độ thực hiện (chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng...).

Điều chỉnh chủ trưorng đầu tư: 7 dự án (trong đó: 3 dự án nhóm B, 4 dự án nhóm C) sử dụng vốn đàu tư công của thành phố và cấp huyện, tổng mức đầu tư dự kiến 2.347.700 triệu đồng.

Số lượng dự án: 7 dự án (trong đó: 3 dự án nhóm B, 4 dự án nhóm C) được UBND thành phố chỉ đạo, giao các đorn vị thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025).

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.347.700 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách thành phố: 1.562.906 triệu đồng, ngân sách cấp huyện là: 771.794 triệu đồng và nguồn vốn của đon vị là: 13.000 triệu đồng.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND và những giải trình, làm rõ của UBND TP, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND TP thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội và chuẩn xác lại về số lượng và danh mục các dự án được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quyết nghị của HĐND TP.

Trong ngày làm việc 8/4 của kỳ họp, các đại biểu HĐND TP tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung này. Chiều cùng ngày, HĐND TP sẽ tiến hành xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết.

“Cú hích” tạo động lực mới trong triển khai chính quyền đô thị

“Cú hích” tạo động lực mới trong triển khai chính quyền đô thị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”. Việc này thể hiện quyết tâm của thành phố trong nâng cao chất lượng hiệu quả của HĐND nói riêng, các cấp chính quyền nói chung, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và thực tiễn của Thủ đô trong các năm tới.
Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 16/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tỉnh, thành đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, trong khi hầu hết các nền kinh tế rơi vào suy thoái, Việt Nam vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Nhiều địa phương đã vươn lên trở thành những động lực kinh tế quan trọng. Chúng ta đạt được những kết quả đó là do biết tận dụng tốt các cơ hội, khơi dậy trong Nhân dân niềm tin, ý chí về một Việt Nam độc lập, tự cường như mong muốn và lời dạy của Bác Hồ.
Chỉ số PAPI 2021 của TP Hà Nội xếp thứ 9 cả nước

Chỉ số PAPI 2021 của TP Hà Nội xếp thứ 9 cả nước

Năm 2021, Tổng số điểm Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội đạt 44,447 điểm, tăng 39 bậc so với năm 2020 (PAPI 2020 đạt 41,629 điểm), vươn lên đứng thứ 9 bảng xếp hạng và nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp chỉ số PAPI cao nhất.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo
Từng khởi đầu sự nghiệp ở môn lặn chứ không phải bắn súng, mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18 xuất sắc giành Huy chương bạc SEA Games… là những chuyện thú vị về nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo.

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn
Ngày 20/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Với kết quả này, sau 4 tháng cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD…

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da