Hà Nội chọn 10 khu chung cư cũ cải tạo trong giai đoạn 2021-2025

Bất động sản Diệu Linh
Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến lựa chọn triển khai 10 khu chung cư cũ, trong đó 6 khu có tính khả thi cao là: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân, và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp - quận Ba Đình).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm thúc đẩy cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, UBND thành phố sẽ triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Ban hành kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ; Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ; Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố; Lựa chọn nhà đầu tư; Lập hội đồng thẩm định để xem xét, phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tạo lập quỹ nhà tạm cư; Nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư...

Nhiều chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng
Nhiều chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng

Riêng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được Sở Xây dựng nghiên cứu trên cơ sở tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12. Nội dung kế hoạch bảo đảm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm. Theo đó, danh mục chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại được lập theo 3 nhóm: Nhóm các dự án đang triển khai chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 2021; nhóm dự kiến khởi công xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 (sau khi có kết quả kiểm định); nhóm chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến lựa chọn triển khai 10 khu chung cư cũ, trong đó 6 khu có tính khả thi cao là: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân, và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp - quận Ba Đình).

Đồng thời, thành phố đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; Rà soát bổ sung nhà chung cư đơn lẻ nguy hiểm cấp D (phát sinh trong quá trình kiểm định); Xem xét, triển khai dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Kế hoạch cũng sẽ xác định tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ khởi công, thời hạn hoàn thành của từng dự án. Cụ thể, với chung cư cũ dự kiến cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025, sẽ hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết xong trong quý II hoặc quý III/2022, lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2022, khởi công trong quý I và quý II/2023, thời hạn hoàn thành khoảng 2-3 năm. Với các chung cư cũ còn lại sẽ triển khai theo kế hoạch trong những năm tiếp theo.

Với các dự án nằm trong danh mục 14 dự án đang triển khai, đủ điều kiện tiếp tục thì đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong năm 2021 và 2022.

Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu cho mọi đối tượng. Tổng diện tích đất để xây dựng khoảng 1.868ha. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 32m²/người…
Thị trường bất động sản TP HCM và vùng cận 6 tháng đầu năm có gì nổi bật?

Thị trường bất động sản TP HCM và vùng cận 6 tháng đầu năm có gì nổi bật?

Ngày 7/7, Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) đã công bố Báo cáo thị trường bất động sản Nhà ở TP HCM và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm 2022 với chủ đề “Giá giảm?”. Trong đó, nổi bật phân khúc căn hộ với nguồn cung và sức cầu tăng mạnh, trở thành phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t