Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng

Thời sự Anh Đức
Ngày 207, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì “Hội thảo khoa học lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Hà Nội thực hiện tốt 5 phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với đổi mới phong cách làm việc Nhịp cầu nối dân với Đảng Bản lĩnh của một Đảng cầm quyền là luôn thấy được khuyết điểm để sửa chữa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.

Sau khi các đại biểu đóng góp tham luận, phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy đổi mới bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ, các giải pháp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các lãnh đạo Quân khu 3 tại hội thảo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các lãnh đạo Quân khu 3 tại hội thảo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Chủ tịch nước khẳng định, thành tựu cơ bản bao trùm đó là: Giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước;

Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt kết quả này, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bài học kinh nghiệm quý là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, Nhân dân tin Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị, phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đại đoàn kết dân tộc vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân, an ninh Nhân dân là những vấn đề cơ bản của xây dựng quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, nhất là trong tình hình hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

“Trên tinh thần ấy, chúng ta xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước nói.

Thống nhất với các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước; xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Chủ tịch nước đề nghị sau hội thảo, Tổ Biên tập tổng hợp chọn lọc đưa vào dự thảo Đề án những dự thảo những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đã được nêu ra.

Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi, góp phần giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lượng vũ trang Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trong cả nước những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần.

Trước đó, trong sáng 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo dự Hội thảo thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác trong khuôn viên Quân khu 3.

Hà Nội thực hiện tốt 5 phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với đổi mới phong cách làm việc Hà Nội thực hiện tốt 5 phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với đổi mới phong cách làm việc
Nhịp cầu nối dân với Đảng Nhịp cầu nối dân với Đảng
Bản lĩnh của một Đảng cầm quyền là luôn thấy được khuyết điểm để sửa chữa Bản lĩnh của một Đảng cầm quyền là luôn thấy được khuyết điểm để sửa chữa

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đèn về ấp, thắp lên nụ cười

Đèn về ấp, thắp lên nụ cười
Hơn 210.000 hộ dân tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ được hưởng lợi từ chương trình Thắp sáng đường quê do Trung ương Đoàn và SABECO khởi xướng.

"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục

"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục
Quý II/2022, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 67% so với cùng kỳ, lên gần 1.800 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao kỷ lục trong một quý từ trước đến nay.

Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng

Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng
Giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khiến doanh nghiệp phải dè chừng khi thành lập mới.

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t