Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn của Thủ đô

Trong nước Hạnh Nguyên
Kỳ họp chuyên đề lần này nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để thống nhất quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp.

Sáng 8/4, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Những tháng đầu năm 2022, thành phố và cả nước tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự vào cuộc chủ động, tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cho biết kỳ họp chuyên đề lần này nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin một số nội dung cụ thể.

Trong đó, việc xem xét và quyết định về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022 nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cho 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết XVII Đảng bộ TP, Chương trình công tác số 06, 08 của Thành ủy và phù hợp với phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị; Đồng thời, bổ sung kế hoạch đầu tư công và bố trí vốn năm 2022 đối với 10 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố. Đây là những dự án trọng điểm, cấp bách, đủ điều kiện để bổ sung triển khai, thực hiện trong năm 2022.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

“Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố, trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, đê điều, thủy lợi, nông nghiệp... Đây là những dự án quan trọng thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố;

Đồng thời, kỳ họp xem xét và quyết định các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố”- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP, đây là vấn đề lớn, khó, có tính lịch sử, tồn tại qua nhiều giai đoạn, trong bối cảnh các quy định pháp luật có sự thay đổi qua từng thời kỳ.

Trong thời gian qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. HĐND, Thường trực HĐND TP đã tổ chức giám sát, tái giám sát chuyên đề và yêu cầu giải trình, chất vấn tại các kỳ họp; Ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án, đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương đối với các dự án chậm triển khai theo quy định của Luật.

UBND TP đã ban hành kế hoạch và nhiều văn bản để tổ chức triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, kết quả còn hạn chế, hiệu lực, hiệu quả còn chưa cao.

Với quan điểm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai nhằm cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội; Thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án và quản lý, sử dụng đất đai, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP kiểm tra, rà soát, phân loại các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, UBND TP phối hợp Thường trực HĐND TP chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND TP ban hành Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

“Dự thảo Nghị quyết được tổng hợp từ kết quả giám sát, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND TP và qua thực tiễn công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra của UBND TP và tiếp thu các ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP”- Chủ tịch HĐND TP cho biết.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh các nội dung trên, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn Ủy viên UBND TP đối với chức danh Chánh Văn phòng UBND TP để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của UBND TP.

Bên cạnh các nội dung trên, Thường trực HĐND TP cũng báo cáo HĐND TP việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND TP quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 phục vụ công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ.

UBND TP cũng đã gửi báo cáo HĐND TP về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5/12/2018 của HĐND TP về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Báo cáo về Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 để các đại biểu HĐND TP theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để thống nhất quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp.

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn

Công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc TP vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Trong đó, một số địa phương chưa bảo đảm đủ nguồn cán bộ, công chức có chuyên sâu đối với các lĩnh vực chuyên ngành như quy hoạch kiến trúc, kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn…

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,