Điện Biên Phủ - Chiến thắng mang tầm vóc thời đại

Văn hóa Sự kiện Hoàng Châu
Cách đây 68 năm (7/5/1954), tại Điện Biên Phủ - trên cánh đồng lòng chảo Mường Thanh, miền núi rừng Tây Bắc đã diễn ra trận quyết chiến chiến lược với kẻ thù xâm lược, quân và dân ta làm nên chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng này mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hào khí Điện Biên

Năm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022). Đây là dịp để chúng ta viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh, đưa đất nước lên một tầm cao mới, thực hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc là xây dựng đất nước phồn vinh và hùng cường.

Trường đoạn 4 bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Một phân cảnh trường đoạn 3 bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ mô tả cảnh cho nổ khối bộc phá trên đồi cao A1

Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 của Hồ Chủ tịch và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Vùng giải phóng không ngừng được mở rộng, chính quyền Nhân dân được củng cố.

Vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, quân và dân ta cuối cùng đã giành thắng lợi vang dội, giáng đòn quyết định, đánh bại nỗ lực chiến tranh cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành một trong những chiến công chói lọi, như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX trong lịch sử; Khơi dậy sức mạnh dân tộc tự lập tự cường, ý chí quyết thắng của người Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; Bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám; Một nửa nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để đưa Nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Một phân cảnh trường đoạn 3 bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ mô tả cảnh cho nổ khối bộc phá trên đồi cao A1

Trường đoạn 4 bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Đồng thời, giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng lững lẫy này cũng báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do Mỹ cầm đầu.

Thắng lợi lịch sử ở lòng chảo Mường Thanh cũng là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương; Của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Nó chứng minh một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, lo xâm lược, nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi; Thôi thúc, khích lệ và cổ vũ các nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

Tầm vóc của chiến thắng lừng lẫy

Thời gian càng lùi xa, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ càng được nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn. Điện Biên Phủ được xem như “trận Vanmi của các dân tộc da màu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ tác động mạnh mẽ, sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc; Cổ vũ, động viên Nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc vùng lên giải phóng và xây dựng quốc gia độc lập, tự do của mình.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụm từ “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ” không chỉ trở thành lời chào mời, mà còn có ý nghĩa như một “mệnh lệnh” trong cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, nô dịch. Riêng cụm từ “Điện Biên Phủ” đi vào ngôn ngữ các dân tộc như một động từ “dienbienfuer”, có nghĩa là “tấn công”, “quyết chiến đến cùng để giành thắng lợi”. Nó thể hiện một khát vọng chân chính về cuộc sống tươi đẹp, một niềm tin vững chắc mà các dân tộc phải đấu tranh để giành lấy bằng sức mạnh của chính mình.

Trường đoạn 1 bức tranh với chủ đề toàn dân ra trận
Trường đoạn 1 bức tranh với chủ đề toàn dân ra trận

Từ ngày 7/5/1954 đến nay, không chỉ Nhân dân Việt Nam mà các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, các chính trị gia trên thế giới, nhất là ở Pháp và Mỹ đã viết về Điện Biên Phủ - “sự kiện thế kỷ” dưới nhiều hình thức, thể loại như văn học, nghệ thuật, hồi ức, hồi ký… tập trung nhiều nhất là lĩnh vực khoa học quân sự. Các tác phẩm đều đi tìm lời lý giải cho chiến thắng “chấn động địa cầu” này. Tựu chung đều thống nhất nhận định đó là thắng lợi của trí tuệ và tầng sâu văn hóa Việt Nam; Của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn là chiến công vĩ đại của nhân loại trong thế kỷ XX.

Cho đến hôm nay và mãi mãi sau này, nhân dân thế giới vẫn ghi nhớ “Điện Biên Phủ anh dũng, vinh quang đời đời sáng mãi”, nó sẽ “không bao giờ phai trong ký ức của mọi người”. Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới với những ý nghĩa khác nhau.

Từ góc độ quốc tế, Điện Biên Phủ là biểu tượng của lòng quả cảm của một dân tộc, nguồn cảm hứng bất tận cho khát vọng độc lập, tự do, chính nghĩa của các dân tộc bị đô hộ, áp bức, bóc lột. Chiến thắng này là sự mở đầu cho sự chấm dứt hoàn toàn chế độ thực dân kiểu cũ nhưng cũng báo hiệu sự thất bại của cả chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Sự can thiệp của đế quốc Mỹ và các nước đồng minh trong cuộc chiến tranh Việt Nam sau đó cũng cùng chung số phận mà Điện Biên Phủ đã là hồi chuông cảnh báo.

68 năm đi qua, thế giới nói chung, Việt Nam và Pháp nói riêng đã vĩnh viễn “gác lại quá khứ” để đến hôm nay, Điện Biên Phủ từ “điểm hẹn trong chiến tranh” trở thành “điểm hẹn của hòa bình, hữu nghị và hợp tác”.

Bộ đội kéo pháo lên chiến trường Điện Biên
Bộ đội kéo pháo lên chiến trường Điện Biên

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đang thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa chống đại dịch COVID-19 thành công, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta nguyện chung sức, đồng lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu cao cả của Đảng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường.

SEA Games 31 và những vị khách nước ngoài

SEA Games 31 và những vị khách nước ngoài

SEA Games quay lại Việt Nam sau gần 20 năm. Thông qua kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực này, sự gắn kết giữa các quốc gia, dân tộc càng được củng cố và thắt chặt.
Dấu ấn du lịch Thủ đô Hà Nội qua SEA Games 31

Dấu ấn du lịch Thủ đô Hà Nội qua SEA Games 31

SEA Games 31 được kỳ vọng là cơ hội vàng để Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng bứt tốc phục hồi du lịch. Theo ước tính của Sở Du lịch Hà Nội, thông qua SEA Games 31, Hà Nội sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách nội địa và 200.000 lượt khách quốc tế. Vì vậy, nhiều hoạt động đã được tung ra dịp này để tăng trải nghiệm du khách.
Bạn bè quốc tế ấn tượng về Lễ khai mạc SEA Games 31

Bạn bè quốc tế ấn tượng về Lễ khai mạc SEA Games 31

Sự chuẩn bị kỹ càng, không khí nồng nhiệt của người hâm mộ nước chủ nhà và Lễ khai mạc SEA Games 31 hoành tráng, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thắm tình đoàn kết khu vực đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè và truyền thông quốc tế.
Chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 - "bữa tiệc" của bản sắc văn hóa và công nghệ

Chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 - "bữa tiệc" của bản sắc văn hóa và công nghệ

Lần đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện, công nghệ biểu diễn và trình diễn mang tính quảng trường, đại chúng, chủ động và thể hiện rất ưu việt như công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ Thực tế mở rộng... chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 mang đến một "bữa tiệc" mãn nhãn cho khán giả.
Lễ khai mạc SEA Games 31 - Cùng tỏa sáng, thể hiện sức mạnh tình đoàn kết, yêu chuộng hòa bình

Lễ khai mạc SEA Games 31 - Cùng tỏa sáng, thể hiện sức mạnh tình đoàn kết, yêu chuộng hòa bình

Tối 12/5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Hoàng tráng, đầy bản sắc văn hóa và tính nghệ thuật cao, chương trình đã chuyển tải được thông điệp Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều biến động lớn; “Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á”.
SEA Games 31 và những điều thú vị

SEA Games 31 và những điều thú vị

Đối với các nước Đông Nam Á, SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất mà ở đó 11 quốc gia trong khu vực cùng nhau tranh tài để chọn ra những đội tuyển, những cá nhân xuất sắc nhất trong từng bộ môn. Kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam năm nay chứng kiến rất nhiều điều thú vị mà có thể bạn đã bỏ lỡ...
Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31

Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành của cả nước. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu. Cả Thủ đô khoác lên mình tấm áo mới, chào đón bạn bè các nước trong khu vực tới với một Hà Nội tươi đẹp, hiếu khách và thân thiện.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo

Những chuyện thú vị về xạ thủ Phí Thanh Thảo
Từng khởi đầu sự nghiệp ở môn lặn chứ không phải bắn súng, mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18 xuất sắc giành Huy chương bạc SEA Games… là những chuyện thú vị về nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo.

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử
Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn
Ngày 20/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Với kết quả này, sau 4 tháng cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD…

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da