Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh không thi tốt nghiệp THPT

Tuổi trẻ giáo dục Ngọc Minh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương trên cả nước, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ GD&ĐT đã lên nhiều phương án điều chỉnh việc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021.

Lùi lịch xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức thành hai đợt, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh lùi lịch xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021.

Theo đó, trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 phải tổ chức thành hai đợt và có những thí sinh sẽ chỉ xét tốt nghiệp, không thể dự thi đợt 2, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh lịch xét tuyển vào các trường đại học so với Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 đã được Bộ ban hành ngày 14/4.

Bộ GD&ĐT đã có nhiều điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh không thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD&ĐT đã có nhiều điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh không thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể, các mốc thời gian tuyển sinh thay đổi như sau:

Nội dung công tác

Thời gian

thực hiện tại CV 1444

Thời gian được điều chỉnh
Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở giáo dục và đào tạo để thông báo cho thí sinh

Trước 17h

ngày 28/7

- Trước 17h ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự đợt 1 (có thể tiếp nhận hồ sơ của các địa phương nếu có)

- Ngày 1/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo

Trước 17h

ngày 10/8

- Trước 17h

ngày 22/8 đối với thí sinh thi đợt 1

- Trước 17h00 ngày 3/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Cơ sở đào tạo báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trước 17h

ngày 15/8

-Trước 17h

ngày 25/8 đối với thí sinh thi đợt 1

- Trước 17h ngày 4/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Trước 17h

ngày 3/8

Chậm nhất ngày 26/8
Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của trường

Trước 17h

ngày 5/8

Trước 17h

ngày 28/8

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến.

Từ ngày 7/8

đến 17h

ngày 17/8

Từ ngày 29/8 đến 17h

ngày 5/9

Các trường hực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Từ ngày 20/8

đến 17h ngày 22/8

Từ ngày 12/9

đến 17h ngày 15/9

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trước 17h

ngày 23/8

Trước 17h

ngày 16/9

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Trước 17h

ngày 1/9 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17h

ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện)

Các trường công bố xét tuyển bổ sung

Dự kiến từ ngày 8/9 Dự kiến từ ngày 3/10
Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định Từ tháng 8 đến tháng 12/2021 Từ tháng 9 đến tháng 12
Cơ sở đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 Trước ngày 31/12/2021 Trước ngày 31/12

Tuyển sinh như thế nào với thí sinh diện đặc cách?

Theo đó, bên cạnh việc điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ đã hướng dẫn việc tuyển sinh đối với thí sinh sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Đây là những thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 nhưng do dịch Covid-19, các sở giáo dục và đào tạo đã không thể tổ chức thi và thực hiện xét tuyển tốt nghiệp.

Cụ thể, về chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán, dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, chương trình đào tạo tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển.

Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ GD&ĐT sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có căn cứ tính toán.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp; Đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành, chương trình đào tạo này tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển, các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh. Trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021) và các phương thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với hai đại học quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. Hai đại học quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10/8; Tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với hai đại học quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách đã được Bộ công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo hướng dẫn nói trên. Việc xét tuyển phải đảm bảo tuân thủ theo quy chế tuyển sinh hiện hành (điều kiện xét tuyển, chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào...).

Trong trường hợp có cùng phương thức và tiêu chí xét tuyển như các đối tượng dự tuyển khác ở các đợt xét tuyển khác trong năm tuyển sinh của cơ sở đào tạo thì điều kiện trúng tuyển phải được xác định là như nhau đối với từng ngành, chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đối với các cơ sở đào tạo có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT về kế hoạch, phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể số lượng thí sinh đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể.

Khởi động cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam

Khởi động cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam

Cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam (AVSC) năm 2021 vừa được Đại học RMIT khởi động nhân dịp Ngày Du lịch thế giới 27/9 nhằm khuyến khích các bạn trẻ đưa ra ý tưởng du lịch bền vững và phát triển kỹ năng và kiến thức trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Khởi động cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam

Khởi động cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam

Cuộc thi Sáng kiến du lịch Amazing Việt Nam (AVSC) năm 2021 vừa được Đại học RMIT khởi động nhân dịp Ngày Du lịch thế giới 27/9 nhằm khuyến khích các bạn trẻ đưa ra ý tưởng du lịch bền vững và phát triển kỹ năng và kiến thức trong việc giải quyết các vấn

Các nước thắt chặt quy định tiêm chủng với người lao động

Các nước thắt chặt quy định tiêm chủng với người lao động
Từ tháng 11, người lao động tại Đức nếu chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ không còn được nhận các khoản trợ cấp vì mất thu nhập trong thời gian phải thực hiện cách ly. Ngoài Đức, nhiều quốc gia khác cũng thắt chặt quy định tiêm chủng đối với người lao độ

Trang bị “cần câu” cho sinh viên

Trang bị “cần câu” cho sinh viên
Mô hình tập huấn online “Kỹ năng trình bày ý tưởng dự án khởi nghiệp cho sinh viên” năm 2021 do trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức, đã giúp các bạn trẻ nắm bắt nhiều kỹ năng quan trọng trong khởi nghiệp nói chung cũng như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đồng

Giúp thanh niên nâng cao “năng lực số”

Giúp thanh niên nâng cao “năng lực số”
Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam - VECOM cùng đồng hành triển khai tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử - chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên…

Cá “tỷ đô” đang “mắc cạn”

Cá “tỷ đô” đang “mắc cạn”
Đứng trước những hệ lụy tất yếu bởi dịch Covid-19, loài cá tra chiến lược của ngành thủy sản đang phải chịu nguy cơ sụp đổ bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Vì thế, để có thể phục hồi, các doanh nghiệp cần được ứng cứu kịp thời và nhanh chóng.