Các địa phương khẩn trương giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trong nước Bùi Cử
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4453/VPCP-KTTH ngày 16/7/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ: Cần lắng nghe, quan tâm giải quyết những lợi ích chính đáng của người lao động Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022 Đề xuất người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện
Anh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Thủ tướng Chính phủ: Cần lắng nghe, quan tâm giải quyết những lợi ích chính đáng của người lao động Thủ tướng Chính phủ: Cần lắng nghe, quan tâm giải quyết những lợi ích chính đáng của người lao động
Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022 Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022
Đề xuất người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện Đề xuất người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện
Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,