Xin chờ trong giây lát...

Báo chí Thủ đô đồng hành với nhịp đập của Thành phố

- 22/04/2020 13:45
Trong phóng sự này sẽ đề cập tới những đóng góp của đội ngũ những người làm báo Thủ đô trong những ngày cùng cả nước chống dịch bệnh Covid-19. Có thể nói, đây là những ngày họ thể hiện cao tinh thần không ngại gian khó, đồng hành mọi lúc, mọi nơi và sẵn s