Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các vị Đại sứ trình Quốc thư

Thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và nhận trình Quốc thư của các vị Đại sứ Oman, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ Nhật Bản.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp các Đại sứ trình Quốc thư.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 2

Tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến trình Quốc thư.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 3

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Yamada Takio.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón và nhận Quốc thư từ Đại sứ Oman - Saleh Al Saqri.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 6


anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Oman - Saleh Al Saqri.

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón và nhận Quốc thư từ Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ - Haldun Tekneci

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 9

anh: tong bi thu, chu tich nuoc tiep cac vi dai su trinh quoc thu hinh 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chào mừng các vị Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

https://vov.vn/chinh-tri/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-cac-vi-dai-su-trinh-quoc-thu-1048854.vov

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ